Interpellation/fråga

Fråga om varför inte torghandel tillåts på söndagar