Interpellation/fråga

Interpellation om socialbidrag ska godkännas som inkomst för att få teckna hyreskontrakt