Interpellation/fråga

Interpellation om utköp plaster i kommunens personalpolitik