Ärende

Ärende om kommunrevisionens utlåtande avseende delårsrapport