Ärende

Ärende om justering av kommunbidrag för etablering av palliativt centrum