Ärende

Ärende om förslag till samarbetsavtal om uppförande av inomhusarena