Interpellation/fråga

Fråga om kommunen är medlem i Coompanion