Ärende

Ärende om överföring av verksamheten i GUC AB till Uppsala kommun