Motion

Motion om undertecknande av europeiska jämställdhetsdeklarationen