Motion

Motion om att mildra tillämpningen av socialtjänstlagen för arbetsoförmögna