Interpellation/fråga

Interpellation om att stoppa svarttaxiverksamheten