Omsorgsförvaltningen

Aktuellt inom Omsorgsförvaltningen

Jobba inom vård och omsorg

På vardochomsorg.uppsala.se hittar du mer information om lediga jobb. Här kan du också skicka in intresseanmälningar.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden. Målet med förvaltningens arbete är att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det stöd de behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det handlar om LSS-verksamhet och socialpsykiatri samt om hälso- och sjukvård för dessa grupper. Förvaltningen har tre roller: systemledare, myndighetsutövning och ansvar för kommunens egenregi inom området.

Styrdokument

Se alla styrdokument

Kontakta omsorgsförvaltningen

Telefon (kommunens kontaktcenter)
Besöksadress

Fyrisborgsgatan 1 (ledning och avdelningen för systemledning)

 

Öppettider reception

Måndag–torsdag 7.45–16.00 

Fredag 7.45–15.00 

Dag före helgdag 7.45–12.00


Svartbäcksgatan 44 (biståndshandläggare)

 

Öppettider reception

Måndag–torsdag 8.00–16.30 

Fredag 8.00–16.00 

Postadress

Uppsala kommun

omsorgsförvaltningen

753 75 Uppsala