Aktuellt inom Omsorgsförvaltningen

Manlig vårdgivare och funktionshindrad kvinna sitter vid bord på altan och använder surfplatta tillsammans.
Jobba inom vård och omsorg

På vardochomsorg.uppsala.se hittar du mer information om lediga jobb. Här kan du också skicka in intresseanmälningar.

Det senaste

Få uppdateringar från denna lista

Se alla

Omsorgsförvaltningen arbetar på uppdrag av omsorgsnämnden. Målet med förvaltningens arbete är att personer med fysisk eller psykisk funktionsnedsättning får det stöd de behöver för att leva ett så självständigt liv som möjligt. Det handlar om LSS-verksamhet och socialpsykiatri samt om hälso- och sjukvård för dessa grupper. Förvaltningen har tre roller: systemledare, myndighetsutövning och ansvar för kommunens egenregi inom området.

Styrdokument

Se alla styrdokument
Kontakta omsorgsförvaltningen

Öppettider reception Fyrisborgsgatan 1 (ledning och avdelningen för systemledning)
Måndag–torsdag 7.45–16.00. 
Fredag 7.45–15.00.
Dag före helgdag 7.45–12.00.


Öppettider reception Svartbäcksgatan 44 (biståndshandläggare)
Måndag–torsdag 8.00–16.30. 
Fredag 8.00–16.00 

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Fyrisborgsgatan 1 (ledning och avdelningen för systemledning), Svartbäcksgatan 44  (biståndshandläggare)
Postadress:
Uppsala kommun, omsorgsförvaltningen, 753 75 Uppsala