Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Handlingsplan

Handlingsplan för full delaktighet för personer med funktionsnedsättning

Handlingsplanen har tagits fram för att kommunstyrelsen ska kunna bedöma om de prioriterade delmålen i kommunens funktionshinderpolitiska program har uppnåtts.

Sammanfattning

I handlingsplanen beskrivs vilka nämnder och bolag som särskilt ansvarar för att arbeta med de prioriterade delmålen i kommunens funktionshinderpolitiska program. Alla nämnder och bolag ska årligen redovisa resultatet av sitt arbete med att uppfylla de uppställda målen till kommunstyrelsen.