Uppsala Konsert & Kongress AB

Uppsala Konsert & Kongress AB

Här hittar du möteshandlingar från Uppsala Konsert & Kongress.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsala Konsert & Kongress AB är ett helägt kommunalt bolag som sköter verksamheten i Uppsala Konsert & Kongress. Musikverksamheten ska leda till en utveckling av kulturlivet i Uppsala och kongress- och konferensverksamheten ska hjälpa till att utveckla besöksnäringen i Uppsala.

www.ukk.se

Förtroendevalda i Uppsala Konsert & Kongress

Uppsala Konsert & Kongress AB har 13 ledamöter och 1 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Uppsala Konsert & Kongress AB

Telefon
Fax
018-727 90 05
E-post
Besöksadress

Vaksala torg 1

753 31 Uppsala

Postadress

Uppsala Konsert & Kongress AB

753 75 Uppsala