Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB

Här hittar du möteshandlingar från Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB.

Möten

Möteshandlingar från åren 2003–2010 hittar du på aldrehandlingar.uppsala.se

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB förvaltar och utvecklar en stor del av Uppsalas arenor och platser för idrott, fritid, rekreation och evenemang. Bolagets anläggningar ligger i centrala Uppsala och i naturområden inom Uppsala kommun.

sportfastigheter.se

Förtroendevalda i Sportfastigheter

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB har 15 ledamöter och 1 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Uppsala kommun Sport- och rekreationsfastigheter AB

Telefon
Postadress

Salagatan 18A

753 30 Uppsala