Tjänstepersoner och förtroendevalda beskriver utmaningar och möjligheter

Under året har vi tre strategiska arbetsmöten om mål och budget.

Strategiskt seminarium – uppstartsmöte för arbetet med mål och budget

I början av året samlas förtroendevalda, förvaltnings- och bolagsdirektörer, fackliga representanter och den politiska oppositionen för att tillsammans starta arbetet med mål och budget. Under dagen beskriver deltagarna vilka utmaningar, förutsättningar och möjligheter vi behöver ta hänsyn till när vi planerar vårt arbete. De diskuterar också olika idéer om vad kommunen kan förbättra och utveckla.

Möte med förvaltningar och bolag

Direktörer från kommunens förvaltningar och bolag träffas och arbetar vidare med förslag på vad kommunen ska prioritera och hur pengarna ska fördelas.

Budgetkonferens

På en budgetkonferens presenterar direktörerna sina förslag på förändringar och prioriteringar för de förtroendevalda i majoritet. De bestämmer tillsammans vad de ska jobba vidare med för att nå ett bra resultat.