Många arbetar tillsammans med att ta fram ett förslag till mål och budget

Under ett par månader jobbar skribenter, ekonomer och direktörer fram ett budgetförslag. De tar också fram förslag på vilka uppdrag nämnderna ska få.

Genom att personer från alla kommunens olika verksamhetsområden arbetar tillsammans blir resultatet bättre.

Under en vecka i april har förtroendevalda och kommunledningen en beredningsvecka där de går igenom budgetförslaget.