De förtroendevalda förhandlar om förslaget

Fram till september förhandlar de förtroendevalda om förslaget till mål och budget. När de är klara presenterar de förslaget och alla i kommunen kan läsa det.

Alla nämnder och fackförbund har en månad på sig att kvalitetssäkra innehållet och tycka till om förslaget innan det justeras en sista gång. Man tar också hänsyn till eventuellt nya skatter och befolkningsprognoser.