Bokslutet – så här gick det

I april är bokslutet för förra året klart och kommunen redovisar hur det har gått i en årsredovisning. I årsredovisningen finns exakta uppgifter om inkomster, utgifter och om vi nått våra inriktningsmål.

Läs Uppsala kommuns senaste årsredovisning. 

Långt innan kommunfullmäktige beslutar om bokslutet är planeringsarbetet för kommande år redan i full gång. Och så rullar det på, eftersom alla år behöver en genomarbetad budget och lämpliga inriktningsmål.

Frågor och synpunkter

Har du frågor eller synpunkter om Uppsala kommuns sätt att jobba med mål och budget kan du höra av dig till kommunledningskontoret.
E-post: kommunledningskontoret@uppsala.se