Verksamheterna analyserar nuläget

Tjänstepersoner från våra olika verksamheter träffas och analyserar hur det går för kommunen. De tittar till exempel i delårsbokslutet där de kan se hur vi ligger till när det gäller kostnader och kvalitet.

Efter mötena har kommunens olika verksamheter samma bild av läget. Det är bra för den fortsatta planeringen.

Läs det senaste delårsbokslutet.