Kommunstyrelsen identifierar fokusområden

Ett resultat av analysarbetet är att kommunstyrelsen kan identifiera fokusområden för arbetet med mål och budget kommande år.

Fokusområden och viktiga hållpunkter för nästa års arbete samlas i ett planeringsdirektiv. I december tar kommunstyrelsen beslut om att planeringsdirektivet ska gälla.

Så här såg det senaste planeringsdirektivet ut.