Remiss

Remiss detaljplan för Rosendalsfältet, samråd