Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  Som livsmedelsföretagare är du skyldig att registrera din livsmedelsverksamhet innan du startar den. Det gäller också om din livsmedelsverksamhet ändrar organisationsnummer. Annars riskerar du från 1 januari 2019 att få betala en sanktionsavgift som motsvarar en procent av din årsomsättning. Det står i livsmedelslagen (2006:804).

  Läs mer om vad det innebär i Livsmedelsverkets vägledning om sanktionsavgifter.

  De flesta livsmedelsverksamheter ska registreras, till exempel restaurang, livsmedelsbutik, internetbutik, huvudkontor, foodtruck, kafé, livsmedelstransportör, kök inom vård, skola och omsorg.

  I vissa fall kan du sälja livsmedel utan att vara registrerad. Kontakta miljöförvaltningen om du är osäker på om du behöver registrera din verksamhet. Även om du inte behöver registrera din verksamhet måste de livsmedel som du säljer eller serverar vara säkra för konsumenten.

 2. Registrera livsmedelsverksamhet

  Starta ny livsmedelsverksamhet 

  Om din verksamhet är nybyggd eller startar den i en lokal som inte tidigare har varit har används för livsmedelsverksamhet använder du formuläret ovan.

 3. Registrera om du tar över en befintlig livsmedelsverksamhet

  Ta över befintlig livsmedelsverksamhet.

  När du tar över livsmedelsverksamhet till exempel en restaurang från den tidigare ägaren använder du formuläret ovan.

  Det gäller även om du:

  • byter bolagsform/organisationsnummer till exempel från enskild firma till aktiebolag
  • byter lokal eller flyttar din verksamhet till en annan plats

 4. Anmäl om du vill ändra eller avsluta livsmedelsverksamhet

  Avsluta eller ändra livsmedelsverksamhet.

  Om du gör en betydande ändring av din livsmedelsverksamhet ska du omgående anmäla ändringen till miljöförvaltningen, använd formuläret.

  Förändringar kan till exempel vara:

  • lägger ner din verksamhet
  • bygger om din lokal
  • ändrar din hantering från exempelvis butik till pizzeria
  • ändrar sortiment och tillverkningssätt
  • ändrar av antalet portioner du serverar
  • ändrar fakturaadress
  • att du lägger ner verksamheten
 5. Registrera dricksvattenanläggning

  Om du är ansvarig för en brunn eller ett vattenverk som försörjer en livsmedelsverksamhet, en campingplats, en bygdegård, en samfällighet eller liknande måste du registrera anläggningen. 

  Det gäller också om du levererar vatten till fler än 50 personer eller mer än 10 kubikmeter per dygn.

  Blankett för att registrera dricksvattenanläggning (PDF, 224 KB)

 6. Verksamhet med animaliska livsmedel

  Vill du starta en verksamhet med animaliska livsmedel som till exempel råa ägg, kött eller fisk som du levererar till andra livsmedelsföretag ska du kontakta Livsmedelsverket. Då måste du få din verksamhet godkänd innan den får starta.

 7. Anmälan och kontroll av ekologisk mat

  Om du ska arbeta med ekologiska livsmedel måste du anmäla dig till ett kontrollorgan som är godkända att kontrollera och certifiera ekologiska livsmedel.

  Läs mer om registrering, godkännande, tillstånd och anmälningar på Livsmedelsverkets webbplats.

 8. Avgifter för kontroll

  Miljöförvaltningens kontroll av livsmedelsverksamhet finansieras av avgifter. Kommunen är skyldig att ta ut avgifter. De får inte vara högre än vad det kostar att genomföra kontrollen.

  Exempel på olika avgifter som du kan få betala är:

  • registrering av livsmedelsanläggning,  1 815 kronor.
  • registrering av vattenanläggning, 1 815 kronor.
  • en årlig kontrollavgift för regelbundna kontroller av din verksamhet. Avgiftens storlek beror på vilken slags verksamhet du har och hur du sköter den.
  • en årlig kontrollavgift om du är ansvarig för en vattenanläggning. Avgiften beror på vattnets kvalitet och mängden vatten som tas ur brunnen.
  • en avgift när miljöförvaltningen hittar brister vid ett besök och bedömer att en extra kontroll måste göras.
  • en extra avgift för att kontrollera befogade klagomål och matförgiftningar.
 9. Krav på dig som livsmedelsföretagare

  Du är alltid ansvarig för att de livsmedel som du säljer eller serverar är säkra för konsumenten. När du startar verksamheten måste du uppfylla de krav i livsmedelslagstiftningen som gäller för din verksamhet.

  • Din anläggning måste vara lämpligt utformad, inredd och utrustad för din verksamhet.
  • Du måste ha kunskaper om livsmedelshygien, allergier och överkänslighet mot livsmedel och märkning av livsmedel.
  • Du måste identifiera de faror och risker som kan finnas i din verksamhet. Du måste även arbeta på ett sätt så att livsmedlen blir säkra och inte vilseleder kunden.
  • Om du är ansvarig för en vattenanläggning måste vattnet leva upp till de kvalitetskrav som finns i Livsmedelsverkets dricksvattenföreskrifter . För att kontrollera att vattnet är bra måste du ta regelbundna prover som analyseras av godkända laboratorier.

  Livsmedelsverket har tagit fram riktlinjer för livsmedelsbranschen och information kring livsmedelshantering .

 10. Kontroll av din verksamhet

  Miljöförvaltningen besöker din verksamhet för att kontrollera om du har förutsättningar för att hantera livsmedel på ett säkert sätt och så att kunden inte riskerar att bli vilseledd. Ofta kontaktar miljöförvaltningen dig och bokar tid för det första besöket.

  Vid besöket bör du kunna berätta om

  • hur din anläggning är anpassad för de livsmedel du hanterar
  • de rutiner och arbetssätt som du har för att se till att maten är säker och att kunden inte blir vilseledd
  • hur du ser till att du och din personal har tillräckliga kunskaper om livsmedelshygien
  • om var du har köpt de livsmedel som du använder i din verksamhet eller om du har sålt livsmedel vidare till andra livsmedelsföretag
  • om menyer och färdigpackade livsmedel är korrekt märkta.

  Om du ansvarar för en vattenanläggning ska du även kunna visa och berätta om

  • din anläggning och hur den är utformad
  • rutiner för att sköta din vattenanläggning
  • ditt program för att regelbundet undersöka vattnet.

  Efter besöket får du en skriftlig kontrollrapport och du får även ett beslut om årlig kontrollavgift.

 11. Fakturainformation årlig kontrollavgift

  Som livsmedelsföretagare är du skyldig att betala en årlig avgift för den kontroll som miljöförvaltningen regelbundet gör av din livsmedelsverksamhet.

  Avgiften ska betalas med helt avgiftsbelopp för varje påbörjat kalenderår. Du får en faktura i början av varje år. Din livsmedelsverksamhet har tidigare fått ett beslut om årlig kontrollavgift av miljöförvaltningen.

  När miljöförvaltningen fattar beslut om hur stor din årliga avgift ska vara utgår vi från de uppgifter vi har om din verksamhet. Vi använder Livsmedelsverkets vägledning för att avgiftsklassa livsmedelsverksamheter.
  Läs mer om Livsmedelsverkets vägledning

  Vad betalar jag för?

  Du betalar för den tid det tar för: inspektionen, skriva kontrollrapport, eventuell provtagning samt för att planera kontrollen och arbetet efter det kontrollen är gjord. 

  Jag lade ner min verksamhet i oktober förra året, varför har jag fått en faktura?

  Kontakta miljöförvaltningens handläggare som står på din faktura. Generellt gäller att du som livsmedelsföretagare är skyldig att anmäla till miljöförvaltningen när du lägger ner din verksamhet eller ändrar din verksamhet på andra sätt.

  Varför ska jag betala när jag inte fick någon kontroll förra året?

  Du som betalar mellan 1 210 kronor och 2 420 kronor per år, vilket motsvarar 1 till 2 timmars kontrolltid, får inte besök varje år. I stället läggs din kontrolltid ihop och du får besök vartannat eller vart tredje år. Alla livsmedelsverksamheter får dock minst ett besök inom en treårsperiod. De företag som betalar de högsta avgifterna får flera kontrollbesök per år.

  Jag tycker jag får betala för mycket, jag vill överklaga avgiften

  När miljöförvaltningen har fattat beslut om din årliga kontrollavgift skickas ett beslut till dig om hur stor den årliga avgiften är. Om du inte har överklagat beslutet inom tre veckor efter att du fått det, har beslutet vunnit laga kraft. Då gäller den avgift som står i beslutet och du får då betala årlig avgift enligt beslutet.

  Det går inte att överklaga fakturan

  Jag kommer att lägga ner min verksamhet den 21 februari i år, ska jag behöva betala hela avgiften?
  Ja, eftersom du driver verksamheten den 1 januari. Du är skyldig att betala hela avgiften.

  Jag har bytt bolag och fått en faktura på mitt gamla bolag

  Kontakta miljöförvaltningen. Du måste omgående anmäla om registrering för ditt nya bolag på: 
  www.uppsala.se/livsmedel, välj: Ta över befintlig livsmedelsverksamhet.

  Efter det du har anmält om registrering får du ett beslut om registrering för ditt nya bolag. Därefter får du ett beslut om årlig kontrollavgift för ditt nya bolag. Du kommer sedan att få en faktura på den årliga avgift som står i det nya beslutet.

  Jag har inte fått någon faktura, men jag har fått en påminnelse, vad ska jag göra?

  Betala påminnelsefakturan och kontakta miljöförvaltningens handläggare som står på din faktura.

  Jag vill läsa reglerna om avgifter för kontrollen

  Reglerna finns i Förordning (2006:1166) om avgifter för offentlig kontroll av livsmedel och vissa jordbruksprodukter .

  Anmäl omgående om du byter bolag eller ändrar din verksamhet

  Du måste på nytt anmäla om registrering innan din verksamhet:

  • byter organisationsnummer till exempel från enskild firma till aktiebolag
  • flyttar till en annan plats eller adress.

  Annars kan du riskera att få betala en sanktionsavgift till staten. Registrera på: www.uppsala.se/livsmedel, välj: Ta över befintlig livsmedelsverksamhet.

  Du är även skyldig att anmäla betydande ändringar av din verksamhet. Ändringarna kan komma att påverka din årliga avgift. Anmäl till exempel om:

  • din verksamhet ändrar inriktning, hantering eller omfattning till exempel från butik till pizzeria.
  • du lägger ner din verksamhet
  • du överlåter din verksamhet till någon annan.

  Anmäl ändring på:
  www.uppsala.se/livsmedel, välj: Avsluta eller ändra livsmedelsverksamhet.

  Du kan även anmäla ändringar i vår servicetelefon 018 - 727 43 04, 9.00-12.00. Eller via miljoforvaltningen@uppsala.se.

 12. Kontakt

  Exempel på fler myndigheter du kan behöva kontakta:

  Kontakta miljöförvaltningen
  Telefon:
  018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
  Postadress:
  Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om tillstånd och regler - försäljning, livsmedel och

 • Feskarn gillar förvaltningens bemötande

  Andra delar av Uppsala kommun har en del att lära av miljöförvaltningen när det gäller företagsbemötande. En samarbetskultur gynnar alla. Det menar Michael Prising som driver Feskarn i Saluhallen och Gottsunda Centrum.

 • Uppsalaföretaget föder upp syrsor för avel

  Hussyrsor är hett efterfrågade både till djurfoder och sedan förra året även som livsmedel i Sverige. Men många syrsor bär på det fruktade densoviruset som orsakar hög dödlighet i många bestånd. Det SLU-baserade företaget Sciins har lyckats få fram unika stora avelssyrsor som är garanterat virusfria. För det har de båda forskarna Anna Jansson och Åsa Berggren tilldelats årets Bona Postulata-pris.

 • Lågt betyg för Uppsalas företagsklimat

  Kommunens insatser för att förbättra företagsklimatet i Uppsala, har ännu inte gett önskat resultat, enligt det lokala näringslivet. Det framgår av Svenskt Näringsliv årliga enkät om företagsklimatet i Sveriges kommuner, som presenterades 25 maj. Företagarnas betyg på bland annat kommunens service och bemötande, dialog och information till företag stiger, men som helhet sjunker det.

Se fler nyheter