Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. Karta

 2. Blå spåret

  Blå spåret är ett motions- och vandringsspår i Granebergsskogen. Det ligger direkt söder om Vårdsätravägen ner mot Mälaren. Spåret är uppmärkt med ljusblåa markeringar. Blå spåret går i två slingor genom skogen och är totalt 2 kilometer långt. Underlaget består av träflis och är mjukt att springa på. Spåret saknar elljus. 

  Genom Granebergsskogen går också en cykelled för terrängcykling som korsar Blå spåret på några ställen.

  Karta över området (PDF, 229 KB)

 3. Eriksleden

  Eriksleden är den led där en gång Erik den Heliges reliker bars i procession. Leden går från Domkyrkan till Kungshögarna och Gamla Uppsala kyrka. Halva sträckan, mellan Domkyrkan och Tunabergskyrkan går till största delen längs Fyrisån genom stadsmiljöer. Den andra halvan av leden går i natur längs Röbo- och Tunåsen.

  Hela sträckan är 6 kilometer lång. Vägen är lättframkomlig med cykel, barnvagn eller rullstol. Det finns två meditationsplatser längs vägen.

  Öppna folder om Eriksleden (PDF, 1 MB)

 4. Gröna stigen

  På Gröna stigen i Lilla Djurgårdsskogen kan både stor och liten upptäcka skogen på ett spännande sätt. Här finns tio stationer där du lär dig massor av saker om skogen och samtidigt får en härlig stund ute i naturen. Gå på lövjakt, spana efter fåglar, räkna årsringar på stora stubben eller samla ekollon till ekorrmamman. 

  Gröna stigen ligger vid elljusspårets början i Lilla Djurgårdsskogen. Infart från väg 255, söder om Sävjaån. Det finns parkering. Du kan också ta buss 5 eller 9 och gå en kort promenad till elljusspåret.

  Gröna stigen ligger i lilla Djurgården.

 5. Gula stigen

  Gula stigen är en vandringsled på cirka 10 kilometer. Den sträcker sig från Studenternas idrottsplats till Skarholmen. Den skapades som en skid- och vandringsled redan på 1930-talet. Det unika med stigen är att den går genom nästan helt sammanhängande natur, mitt i bebyggelsen.

  Stigen är bitvis kuperad med rötter och stenar. Från Dag Hammarsköldskorset och söderut är stigen anpassad för till exempel rullstol och barnvagn.

  Folder om Gula stigen med karta över området (PDF, 6 MB)

 6. Linnéstigarna

  Linnéstigarna är rekonstruktioner av Carl von Linnés åtta pedagogiska naturvandringar runt Uppsala. Som en del av undervisningen tog han ut sina studenter på vandringar runt Uppsala stad. Det var åtta vandringar som tillsammans underlättade inlärningen om växt- och djurlivet. 

  Idag är Gottsunda-, Danmarks-, Vaksala- och Jumkilsvandringarna markerade med ledmarkeringar som du kan följa i terrängen. Med hjälp av kartor kan du hitta fram längs Ultuna-, Håga-, Gamla Uppsala- och Husbyvandringarna.

  Läs mer om Linnéstigarna på linnestigarna.se

 7. Salstaleden

  Salstaleden är en 7 kilometer lång vandringsled som sträcker sig mellan järnvägsstationerna i Vattholma och Skyttorp. Ungefär halva sträckan går längs väg och grusväg, medan andra halvan följer Vattholmaåsens kultur- och naturlandskap genom skog och hagmark. Salstaleden är därmed inte tillgänglighetsanpassad för rullstolar, rollatorer eller barnvagnar.

  Cirka 3 kilometer från Vattholma kommer du fram till barockslottet Salsta slott som gett leden dess namn. Mellan Salsta och Skyttorp finns skyltar som berättar om geologi, natur och historia vid platser som du passerar.

  Se karta över Salstaleden

  Om Salstaleden på upplandsstiftelsen.se  

 8. Strandpromenaden i Vårdsätra

  • Träspång längs Vårdsätra strandpromenad
  • Träspång längs Vårdsätra strandpromenad sista etappen

  Ett träd har fallit över träspången längs Vårdsätra strandpromenad i natt 10 september strax söder om Lurbo. Så just nu går det inte att passera förbi här. Personal är på väg ut för att kontrollera skadan och förhoppningsvis kan de reparera så det blir provisoriskt framkomligt inför helgen.

  Från Skarholmen, längs hela Vårdsätraviken och vidare längs Hågaån till Lurbo bro finns en strandpromenad. Hela strandpromenaden är tillgänglig för alla. Det betyder att underlag och lutningar fungerar bra för besökare med rullstol och barnvagn. Strandpromenaden leder dig längs en grusad stig som är lätt att gå på och träbryggor med viloplatser.

  Från promenaden kan du se in i det stängda naturreservatet Vårdsätra Naturpark och ut över Ekolns vatten. Du passerar också Ekolsnäs och badplatsen nedanför Vårdsätra gård. Promenaden går vidare genom tidigare ogenomtränglig skog och längs Hågaån vidare över en bro. Här kommer du upp högt ovanför marken på långa träspänger som slingrar sig upp mot vägen i närheten av Lurbo bro.

  Hela strandpromenaden är cirka tre kilometer lång. Om du åker buss finns det hållplatser i vardera änden av promenaden. Hållplatserna heter Lyssnavägen och Lurbo bro.

  Se Vårdsätra strandpromenad på karta (PDF, 1 MB)

  Om du vill ta en längre promenad så ansluter Upplandsleden från Skarholmsvägen österut mot Flottsund eller norrut genom Vårdsätra skog på Gula stigen mot Uppsala. Vid Lurbo kan stigarna i Hågadalen-Nåstens naturreservat ta dig vidare norrut tillbaka mot Uppsala centrum. Dessa leder är inte tillgänglighetsanpassade.

 9. Sunnersta mountainbikeled

  I södra Uppsala finns en anlagd cykelled för terrängcykling. Leden går i tre rundbanor genom Vårdsätra skog, Granebergsskogen och Sunnerstaåsens friluftsområde. Cykelleden är cirka 10 kilometer lång. Den är uppdelad på 3,5 kilometer i Vårdsätra skog, 1,5 kilometer i Granebergsskogen, 4 kilometer i Sunnerstaåsens friluftsområde och transportsträckor däremellan på 1,7 kilometer. Leden är markerad med blå cykeldekaler. Transportsträckorna längs Vårdsätravägen har röda cykeldekaler.

  Allemansrättens rättigheter och skyldigheter gäller vid all terrängcykling.

  Tänk på detta:

  • Visa hänsyn mot andra friluftsutövare.
  • Var extra försiktig om andra friluftsutövare rör sig långsammare än du eller har djur eller barn med sig.
  • Signalera inför möten längs stigar och leder.

  Du får cykla på den anlagda cykelleden även om marken är blöt. Däremot ska du inte cykla på andra naturleder och stigar när marken är blöt, eftersom de kan bli förstörda.

  Karta över Sunnersta mountainbikeled (PDF, 464 KB)

 10. Upplandsleden

  Se vilka andra sträckor du kan välja på naturkartan.se   

  Gör en felanmälan om du upptäcker en plats med farliga träd.

  Upplandsleden är totalt 50 mil lång och indelad i cirka 45 etapper och slingor. I öster sträcker den sig från Mälaren i söder till Dalälven i norr. I väster går leden genom Enköping och ut till Härjarö. En kortare avsnitt finns kring Färnebofjärden och ett annat går från Bålsta ut till Skokloster. Leden ger en god bild av Upplands natur- och kulturmiljöer. Du får bekanta dig med bördig odlingsmark, milsvida skogar, välkända bruksorter och historiska platser.

  I Uppsala kommun kan du gå från Flottsund och österut mot Länna, Almunge och Knutby. Från Flottsund kan du också gå söderut mot Knivsta. I den västra delen av kommunen går leden från Siggefora och söderut. 

  Stigen är väl röjd och markerad. Det finns broar över blötmarker och bäckar. 

  Från och med i år (2019) kan du vandra längs Upplandsleden ända in till Uppsala stad. Etappen vid Flottsund är förlängd västerut längs Ekolns strand och fortsätter sedan norrut parallellt med Gula Stigen från Skarholmen fram till Studenternas IP nära sjukhuset och stadsträdgården.

   

  Läs om Upplandsleden på upplandsstiftelsen.se  

 11. Ändes ån

  Ändes ån sträcker sig längs Fyrisån från Haglunds bro till Bärbyleden och tillbaka. Den går längs Fyrisåns båda stränder och är cirka 5 kilometer lång. Ändes ån är lättframkomlig, du tar dig utan svårighet fram med cykel, rullstol eller barnvagn.

  Längs promenaden kan du läsa på informationstavlor på svenska och engelska. Tavlorna berättar om stadens historia och åns växt- och djurliv. En meditationsplats finns också strax norr om Karl-Johansgårdarna.

Nyheter om natur, parker och friluftsliv

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.