Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Cykling i Uppsalas natur

  Se upp, risk för fallande träd och grenar!

  I vissa av kommunens skogar har granar dött på grund av att de angripits av insekten granbarkborre. Vi jobbar kontinuerligt med att ta ner de farligaste träden längs skyltade och färgmarkerade stigar och leder. Men det är inte alltid vi hinner med i granbarksborrarnas tempo. Var därför extra försiktig när du besöker våra skogar, speciellt vid blåsigt väder, och håll extra koll på döda träd.

  Uppsala kommun vill välkomna så många olika friluftsutövare som möjligt ut i vår tätortsnära natur. Det är därför viktigt att vi alla lär oss att samsas bra därute. Här har vi samlat lite information om vad du som terrängcyklist bör tänka på innan du ger dig ut.

  Cykelsymboler

  Cykelsymboler för MTB-leder markeras med blå eller gul färg.

  Vi har markerat ut flera mountainbikeleder i naturen runt Uppsala. De är markerade med en fyrkantig cykelsymbol på blå, gul eller röd botten.

  Röda cykelsymboler

  Cykelsymbol på röd botten markerar transportsträckor mellan MTB-leder.

  Här hittar du länkar till mer information om områdena som cykellederna finns i:

  Vi planerar även att anlägga fler mountainbikeleder under de närmsta åren. Exempelvis i Hammarskog, på Ultunaåsen och på Röboåsen. Information om dem kommer läggas ut här vartefter de blir klara.

 2. Råd och regler för terrängcykling på Uppsala kommuns marker

  Generellt gäller att den som tar sig fram snabbt måste visa hänsyn till dem som rör sig långsammare längs stigar och leder i naturen. I Uppsala hälsar vi gärna glatt och tackar varandra för visad hänsyn när vi möts.

  All vistelse i vår tätortsnära natur baseras på Allemansrätten och dess möjligheter och skyldigheter. I korthet gäller att: Du är välkommen ut i vår natur så länge du inte stör eller förstör. Inom våra naturreservat kan det dock finnas andra regler som gäller över Allemansrätten. Läs därför alltid på lite extra när du vill cykla i ett naturreservat.

  Arrangerar du gruppcykling, eller regelbunden cykling på samma ställe? Då omfattas det inte av allemansrätten utan du behöver tillåtelse från markägaren.

  Generellt gäller att all form av motordriven cykling är förbjuden i naturen. Uppsala kommun tillämpar Naturvårdsverkets tolkning av att allemansrätten är ickemotoriserad. Det omfattar även elcyklar (de med maxfart 25 kilometer i timmen och maxeffekt 250 watt, exempelvis eMTB-cyklar).

  Läs mer om att cykla i naturen på naturvardsverket.se

  Råd till cyklister gällande MTB-leder (de som är markerade med cykelsymbol):

  • På MTB-lederna har cyklister företräde, men var alltid vaksam på att andra cyklister som kör långsammare eller fotgängare kan finnas på leden.
  • Där MTB-leden korsar elljusspår eller andra leder har fotgängare/ryttare alltid företräde.
  • Det är inte tillåtet att förändra den existerande banan eller dess uppbyggnad.
  • Längs de markerade MTB-lederna är det tillåtet att cykla även när marken är mjuk och blöt.
  • Längs de markerade MTB-lederna är det även tillåtet att cykla med elcykel maxeffekt 250 watt, exempelvis eMTB-cyklar.

  Cykelsymboler

  Cykelsymboler.

  Råd till cyklister gällande vandringsleder

  • På vandringsleder har gående alltid företräde – sakta ner, gör gående uppmärksamma på att du vill passera (plinga/ropa hej) och passera långsamt.
  • Cykla sakta på sträckor med skymd sikt.
  • Cykla inte på mjuka stigar, särskilt på vår och höst när det är extra blött i markerna.
  • Cykla inte över känsliga marktyper (exempelvis berghällar med lavar och mossor, mjuka ängsmarker, mossar och kärrmarker).

  Lämna företräde vid korsning vandringsled

  Lämna företräde vid korsning på vandringsled.

  Råd till cyklister gällande elljusspår

  Det är tillåtet att cykla på de flesta elljusspår i kommunen, men de är främst till för löpare, gående och skidåkare. Det innebär att du som cyklist måste ta extra stor hänsyn här och cykla långsamt så att du hinner väja och lämna företräde för andra friluftsutövare. Det är naturligtvis aldrig ok att cykla i själva skidspåren när det är spårat. På elljusspåret i Stadsskogens naturreservat är det helt förbjudet att cykla.

  Råd till cyklister gällande ridleder

  Det är tillåtet att cykla på de flesta av Uppsalas markerade ridleder, men undvik gärna att göra det eftersom dessa är de enda leder som ryttare får använda (fyrkantig skylt, blå ryttare på vit botten). Dessutom är risken för olyckor extra stor här. På ridstigen i Stadsskogens naturreservat är det helt förbjudet att cykla.

  Ridledsskylt

  Ridledssymbol.

  Om du ändå väljer att cykla någon sträcka på en ridled – tänk på följande:

  • Hästen är ett flyktdjur. Om den uppfattar dig som en fara är dess naturliga instinkt att sparka och/eller vända om och fly vilket kan leda till allvarliga olyckor.
  • Kör långsamt på ridvägar, speciellt om sikten är skymd – så att du inte överraskar en häst.
  • Använd din röst när du vill påkalla uppmärksamhet mot en ryttare. Plinga inte på en häst, den känner inte igen ljudet. Skrik eller ropa inte! Bromsa in försiktigt, för att undvika ljudet av bromgnissel.
  • Sakta in i god tid, tala i normal samtalston med ryttaren och kliv åt sidan vid möte.
  • Fråga ryttaren om det är okej att cykla förbi och håll avstånd i sidled till hästen.
  • Om du korsar en ridled ska du sakta in och titta åt båda håll innan du passerar.
  • På vägar/stigar med trafikmärke påbjuden ridväg (rund skylt, vit ryttare på blå botten) är bara ryttare och gående tillåtna. De som cyklar, åker moped eller annat motorfordon här bryter mot trafikförordningen.

  Påbjuden ridning

  Påbjuden ridning.

 3. Särskilda regler på vissa platser och i vissa områden

  Vandringsleder som har partier med trädäck exempelvis Vårdsätra strandpromenad, Dalbyviksspången och spången upp till Fjällfinas kåta. På dessa promenader är cykling tillåten längs de grusade partierna, men längs trädäckspartierna är cykling inte tillåten, där måste du leda din cykel. Detta beror främst på att utrymmet längs trädäcken är trångt att mötas på, de har en begränsad bredd och är omslutna av räcken som gör det omöjligt att hoppa åt sidan, dessutom ökar slitaget på träunderlaget av grova och dubbade cykeldäck.

  Rullstolar av olika slag, rollatorer och barnvagnar som rör sig i gångfart är dock tillåtna längs hela dessa leder.

  Specifika regler i naturreservat:

  Här är det tillåtet att cykla (vilket betyder att på andra ställen i naturreservatet är det förbjudet).

  • Hammarskog – på bilvägar och på leder som är markerade med cykelsymbol.
  • Hågadalen-Nåsten – på alla bilvägar och stigar i hela naturreservatet. På Kung Björns hög är det dock förbjudet att cykla.
  • Kronparken – på bilvägar och på leder som är markerade med cykelsymbol. Under perioden 1 okt–1 april får man cykla fritt i hela området på östra sidan om Dag Hammarskjölds väg.
  • Norra Lunsen – på bilvägar och markerade vandringsleder, det vill säga de leder som har ledmarkeringar och/eller vägvisare.
  • Stadsskogen – på alla stigar som finns inritade på kartan på områdesskyltar och i informationsfoldern, förutom på ridleder och elljusspåret där cykling är förbjuden.
  • Årike Fyris – på bilvägar och på leder som är markerade med cykelsymbol.
  • Örnsätra – endast längs Linnéstigen.

  Naturreservatsstjärna

  Naturreservatsstjärnan är symbolen som visar att du befinner dig i ett naturreservat.

 4. Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala

Nyheter om natur, parker och friluftsliv

 • Stadsträdgården kan få nytt hotell och större restaurangverksamhet – dags att tycka till

  Vid entrén till Stadsträdgården kan vi snart få se ett större hotell, nytt torg och utvidgad restaurangverksamhet om den nya detaljplanen går igenom. Planen gör det möjligt att skapa en plats för mer turism och upplevelser i Uppsala som stad. Och nu är det snart dags att tycka till om förslaget.

 • Natur i Gamla Uppsala skyddas– nytt naturreservat

  Det populära friluftsområdet i Gamla Uppsala blir nu naturreservat. Det innebär till exempel att värdefulla arter som backsippor får bättre förutsättningar. Tanken med reservatet är också att stärka friluftslivet genom att exempelvis göra det lättare att besöka värdefull natur- och kulturmiljö.

Kampanjer
 • Gottsunda allaktivitetshus Sommar för alla

 • Lördagar i Hammarskog

  Välkommen till Hammarskog - aktiviteter för alla åldrar!

 • Evenemang för barn och unga

  På Kubik Uppsala hittar du saker att göra inom Uppsala kommun. Här samlar vi aktiviteter inför alla lov men också övrig fritid.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Så arbetar vi med:

  Ett grönare Uppsala

  Gröna områden har stor betydelse för en hållbar och trivsam livsmiljö. Alla uppsalabor behöver närhet till parker och natur för att må bra. Parkerna är naturliga mötesplatser och bidrar till ökad folkhälsa. Grönområden har stor betydelse för den biologiska mångfalden bland växter och djur. Ta del av hur vi arbetar med gröna frågor i Uppsala.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.