Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. Varning

  Se upp, risk för fallande träd och grenar!

  I vissa av kommunens skogar har granar dött på grund av att de angripits av insekten granbarkborre. Vi jobbar kontinuerligt med att ta ner de farligaste träden längs skyltade och färgmarkerade stigar och leder. Men det är inte alltid vi hinner med i granbarksborrarnas tempo. Var därför extra försiktig när du besöker våra skogar, speciellt vid blåsigt väder, och håll extra koll på döda träd.

 2. I korthet

  1 av 3
  Grillplatsen vid Lunsentorpet. Två personer cyklar i bakgrunden.
  Grillplatsen vid Lunsentorpet.

  I naturreservatet Norra Lunsen finns

  • ett rikt växt- och djurliv
  • flera vandringsleder, varav vissa spåras för längdskidåkning på vintern
  • Lunsentorpet
  • Fläktanstugan
  • Upplandsleden som går tvärs igenom naturreservatet. 

  Folder om Norra Lunsen med karta över området (Swedish and English)

  Observera att vindskyddet vid Stordammen tyvärr inte finns kvar.

  På grund av en större brand sommaren 2017 mellan Bollmossen och Andersmossen, finns det risk för fallande träd under flera år framöver. All vistelse i brandområdet sker på egen risk.

  Karta över brandområdet i Norra Lunsen

  Karta över brandområdet i Norra Lunsens naturreservat.

 3. Hitta hit

  Norra Lunsen ligger strax söder om Sävja. Närmast kommer du om du tar buss 5 och kliver av vid hållplats Smålandsvägen eller regionbuss 101, hållplats Nåntuna vägskäl, och går Upplandsleden genom Norra Lunsen. Sök resa på ul.se

  Parkering och entréer till området hittar du på kartan i: Foldern om Norra Lunsen (PDF, 1 MB)

  Se friluftsområdet på karta.

 4. Regler vid ditt besök i Norra Lunsen

  I Norra Lunsens naturreservat gäller särskilda regler för att skydda växter, djur och natur. Därför får du inte

  • skada mark, berg, växter och djur. Du får plocka blommor, bär och marklevande svampar till dig själv
  • rida eller köra häst utanför uppmärkta ridstigar
  • cykla utanför väg eller uppmärkt vandringsled
  • spela musik som stör
  • köra motorfordon utanför anvisad väg eller parkeringsplats
  • ställa upp din husvagn, släpvagn eller liknande
  • affischera eller snitsla förutom vid tillfälliga arrangemang.
 5. Stigar och leder

  Det finns flera vandringsleder i Lunsen. Lederna är markerade med röda ringar runt träden. Du kan starta din skogsvandring från flera olika platser som alla har informationstavlor och parkering.

  Upplandsledens första etapp passerar genom Norra Lunsen. Den är markerad med orange ring runt träden. Du kan starta vid Sunnerstastugan i väster och gå mot Lunsentorpet och fortsätta i östlig riktning förbi Fläktankärret mot Nyby eller tvärtom.

  När det finns tillräckligt med snö på vintern prepareras flera av lederna med skidspår. Spåren är markerade med så kallade fjällkryss.

 6. Lunsentorpet

  1 av 5
  Lunsentorpet sommartid.
  Lunsentorpet sommartid.

  Lunsentorpet är en timrad raststuga som alltid står öppen för dig som vill rasta eller övernatta. Torpet ligger i en glänta mitt inne i Lunsen. I torpet finns sex sovplatser, kamin och vedspis för uppvärmning och enklare matlagning. Utanför torpet finns vedbod, pump för dricksvatten, grillplatser, vindskydd och plats att tälta.

  Sängplatserna i torpet går inte att boka i förväg, utan du som kommer hit får vara beredd på att dela på utrymmet med andra besökare. Det finns även ett vindskydd och stora gräsytor utanför torpet där du kan sova utomhus i medhavd sovsäck och/eller tält.

  Hitta till Lunsentorpet

  Till Lunsentorpet kommer du genom att vandra längs Upplandsleden från någon av parkeringarna vid Flottsund, Nyby eller Alsike. Du kan också åka skidor längs markerade skidleder, från parkeringarna vid Nyby, Karlsro eller Plantskolan. Du kan se var dessa parkeringar och leder finns på länken till kartan här nedanför. Både vandringslederna och skidlederna är cirka 4 kilometer långa och bjuder på en härlig naturskogsupplevelse.

  Ta gärna med en ficklampa då lederna inte är upplysta och det blir mörkt i skogen på eftermiddagen.
  Se parkeringar och leder på karta i foldern om Norra Lunsen (PDF, 1 MB)

 7. Fläktanstugan

  Fläktanstugan i norra lunsen

  I norra Lunsen finns Fläktanstugan där du kan värma dig och äta matsäck inomhus. Här finns

  • bänkar och bord
  • en braskamin
  • vedförråd
  • torrdass.

  Du tar dig enklast till Fläktanstugan genom att följa skyltarna från Nyby parkering. Du kan också gå från Karlsro i norr, från Plantskolans parkering i väst eller från Lunsentorpet i syd. Fläktanstugan är ett smultronställe i naturen.

  Folder om Fläktanstugan med karta (PDF, 345 KB)

 8. Djur och natur

  Fyrtio procent av naturreservatet är bevuxet med hällmarkstallskog med inslag av gran och björk. På marken växer renlav, ljung, lingon och mjölon.

  Nästan en femtedel av Lunsen är våtmarker. I den norra delen finns ett flertal kärr och mossar. På flera platser kan du vandra torrskodd på spänger genom våtmarkerna. Över Micksmossen går till exempel en 120 meter lång spång med mötesplatser. Här består växtligheten mest av skvattramdoftande tallmossar och små gran-, björk- och albevuxna surdrag. I den södra delen av reservatet kan du hitta orkidéerna nästrot, jungfru Marie nycklar, knärot och spindelblomster. Ek, lind, hassel, blåsippa och vårärt finns i sydöst vid Pinglaström.

  Vid Fläktkärret finns en eldstad med sittplatser. Intill finns ett utsiktstorn med överblick över kärret och dess djurliv. Vid Fläktankärret låg också Fläktanstugan som var en mindre knuttimrad raststuga. Fläktanstugan brann ner i slutet av juli 2017. 

  Älg, rådjur och skogshare trivs i Norra Lunsen och i de blötare partierna blir järparna fler och fler. Du kan träffa på tjäder och sparvuggla och här finns naturligtvis också vanliga skogsfåglar som svartmes, grå flugsnappare, större hackspett och nötväcka.

 9. Kontakt

  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i naturreservatet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

Nyheter om natur, parker och friluftsliv

 • Cykelväg klar till Hammarskog där nya prova-på-aktiviteter erbjuds

  Nu kan du ta dig mellan Vreta och Hammarskog på en asfalterad gång- och cykelväg. Med hjälp av några grus- och skogsstigar går det dessutom att cykla eller promenera ända från stadskärnan till friluftsområdet i Hammarskog för en mängd härliga aktiviteter.

 • Uppsala är andra bästa cykelstad

  Idag har Uppsala utsetts till andra bästa cykelfrämjarkommun av Cykelfrämjandet. Det är genom den årliga undersökningen Kommunvelometern som årets cykelfrämjarkommun utses. Uppsala fick 77 poäng jämfört med vinnaren Helsingborg med 79,5 poäng. Grattis Helsingborg!

 • Trädgårds- och växtmarknad på Kungsängstorg

  3 juni lever det historiska handelstorget Kungsängstorg upp med en grönskande trädgårds- och växtmarknad. På plats finns även Gränby 4H-gård, Bibliotek Uppsalas bibliotekscykel, Naturskolan och Biotopia. Välkommen!

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Gottsunda allaktivitetshus Sommar för alla

 • Lördagar i Hammarskog

  Välkommen till Hammarskog - aktiviteter för alla åldrar!

 • Evenemang för barn och unga

  På Kubik Uppsala hittar du saker att göra inom Uppsala kommun. Här samlar vi aktiviteter inför alla lov men också övrig fritid.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Ett grönare Uppsala

  Gröna områden har stor betydelse för en hållbar och trivsam livsmiljö. Alla uppsalabor behöver närhet till parker och natur för att må bra. Parkerna är naturliga mötesplatser och bidrar till ökad folkhälsa. Grönområden har stor betydelse för den biologiska mångfalden bland växter och djur. Ta del av hur vi arbetar med gröna frågor i Uppsala.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.