Coronaviruset och Covid-19 – Folkhälsomyndigheten och Region Uppsala har skärpt de allmänna råden i Uppsala län för att försöka bryta den ökade smittspridningen. Läs mer om Covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  • Grillplatsen vid Lunsentorpet. Två personer cyklar i bakgrunden.

   Grillplatsen vid Lunsentorpet.

  • Några personer fotograferar utanför Lunsentorpet i ett snötäckt Lunsen.

   Lunsentorpet

  • En grön växt kommer fram ur den sotiga marken i Lunsen. Det brann där juli 2017.

   Växtligheten återvänder efter branden i Lunsen, juli 2017.

  I naturreservatet Norra Lunsen finns

  • ett rikt växt- och djurliv
  • flera vandringsleder, varav vissa spåras för längdskidåkning på vintern
  • Lunsentorpet
  • Fläktanstugan
  • Upplandsleden som går tvärs igenom naturreservatet. 

  Folder om Norra Lunsen med karta över området (Swedish and English)

  Observera att vindskyddet vid Stordammen tyvärr inte finns kvar.

  Sommaren 2017 brann ett cirka 8 hektar stort skogs- och myrmarksområde mellan Bollmossen och Andersmossen i Norra Lunsen. Det kommer att vara farligt att vistas i brandområdet under flera år framöver, framförallt på grund av fallande träd. All vistelse i brandområdet sker på egen risk. 

  Karta över brandområdet i Norra Lunsen

  Karta över brandområdet i Norra Lunsens naturreservat.

 2. Hitta hit

  Norra Lunsen ligger strax söder om Sävja. Närmast kommer du om du tar buss 5 och kliver av vid hållplats Smålandsvägen eller regionbuss 101, hållplats Nåntuna vägskäl, och går Upplandsleden genom Norra Lunsen. Sök resa på ul.se

  Parkering och entréer till området hittar du på kartan i foldern om Norra Lunsen.

  Se friluftsområdet på karta.

 3. Regler vid ditt besök i Norra Lunsen

  I Norra Lunsens naturreservat gäller särskilda regler för att skydda växter, djur och natur. Därför får du inte

  • skada mark, berg, växter och djur. Du får plocka blommor, bär och marklevande svampar till dig själv
  • rida eller köra häst utanför uppmärkta ridstigar
  • cykla utanför väg eller uppmärkt vandringsled
  • spela musik som stör
  • köra motorfordon utanför anvisad väg eller parkeringsplats
  • ställa upp din husvagn, släpvagn eller liknande
  • affischera eller snitsla förutom vid tillfälliga arrangemang.
 4. Stigar och leder

  Det finns flera vandringsleder i Lunsen. Lederna är markerade med röda ringar runt träden. Du kan starta din skogsvandring från flera olika platser som alla har informationstavlor och parkering.

  Upplandsledens första etapp passerar genom Norra Lunsen. Den är markerad med orange ring runt träden. Du kan starta vid Sunnerstastugan i väster och gå mot Lunsentorpet och fortsätta i östlig riktning förbi Fläktankärret mot Nyby eller tvärtom.

  När det finns tillräckligt med snö på vintern prepareras flera av lederna med skidspår. Spåren är markerade med så kallade fjällkryss.

 5. Lunsentorpet

  Lunsentorpet är en timrad raststuga som alltid står öppen för den som vill rasta eller övernatta. Torpet ligger i en glänta mitt inne i Lunsen. I torpet finns sex sovplatser, kamin och vedspis för uppvärmning och enklare matlagning. Utanför torpet finns vedbod, pump för dricksvatten, grillplatser, vindskydd och plats att tälta.

  Till Lunsentorpet kommer du genom att vandra längs Upplandsleden från någon av parkeringarna vid Flottsund, Nyby eller Alsike. Du kan också åka skidor längs markerade skidleder, från parkeringarna vid Nyby, Karlsro eller Plantskolan. Både vandringslederna och skidlederna är cirka 4 km långa och bjuder på en härlig naturskogsupplevelse.

  Människor på väg till Lunsentorpet i vintertid.

 6. Fläktanstugan

   

  Fläktanstugan i norra lunsen

  I norra Lunsen finns Fläktanstugan där du kan värma dig och äta matsäck inomhus. Här finns

  • bänkar och bord
  • en braskamin
  • vedförråd
  • torrdass.

  Du tar dig enklast till Fläktanstugan genom att följa skyltarna från Nyby parkering. Du kan också gå från Karlsro i norr, från Plantskolans parkering i väst eller från Lunsentorpet i syd. Fläktanstugan är ett smultronställe i naturen.

  Folder om Fläktanstugan med karta (PDF, 345 KB)

 7. Djur och natur

  Fyrtio procent av naturreservatet är bevuxet med hällmarkstallskog med inslag av gran och björk. På marken växer renlav, ljung, lingon och mjölon.

  Nästan en femtedel av Lunsen är våtmarker. I den norra delen finns ett flertal kärr och mossar. På flera platser kan du vandra torrskodd på spänger genom våtmarkerna. Över Micksmossen går till exempel en 120 meter lång spång med mötesplatser. Här består växtligheten mest av skvattramdoftande tallmossar och små gran-, björk- och albevuxna surdrag. I den södra delen av reservatet kan du hitta orkidéerna nästrot, jungfru Marie nycklar, knärot och spindelblomster. Ek, lind, hassel, blåsippa och vårärt finns i sydöst vid Pinglaström.

  Vid Fläktkärret finns en eldstad med sittplatser. Intill finns ett utsiktstorn med överblick över kärret och dess djurliv. Vid Fläktankärret låg också Fläktanstugan som var en mindre knuttimrad raststuga. Fläktanstugan brann ner i slutet av juli 2017. 

  Älg, rådjur och skogshare trivs i Norra Lunsen och i de blötare partierna blir järparna fler och fler. Du kan träffa på tjäder och sparvuggla och här finns naturligtvis också vanliga skogsfåglar som svartmes, grå flugsnappare, större hackspett och nötväcka.

 8. Kontakt

  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i naturreservatet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

Nyheter om natur, parker och friluftsliv

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.