Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  1 av 3
  Utkikstorn i trä på Tunåsen med utsikt åt alla håll.

  Den 30 meter höga Tunåsen bildades för cirka 10 000 år sedan när inlandsisen smälte. 

  I Gamla Uppsalastråkets friluftsområde finns bland annat

  • en av Uppsalas bästa utsiktspunkter med sikt åt alla håll
  • sällsynt växtlighet och insektsliv i det sandiga landskapet
  • forngravar
  • spår av skyddsvärn från andra världskriget
  • ett järnmärke (en mir) som tidigare användes för att rikta in astronomiska instrument vid Uppsala observatorium
  • vandringsleden Eriksleden samt Linnéstigen Gamla Uppsalavandringen
  • discgolfbana
  • ett utegym
  • en naturlekplats för barn.

  Idag används åsen till att rena Uppsalas vatten. Fyrisåns vatten pumpas upp till dammarna på åsens topp och filtreras sedan genom gruslagren på sin väg mot vattenverket i staden.

  Folder om Gamla Uppsalastråkets friluftsområde med karta över området (PDF, 1 MB)

 2. Hitta hit

  Tunåsen ligger strax sydväst om Gamla Uppsala. Om du åker buss kan du stiga av vid hållplatsen som heter Lilla Myrby. Sök resa på ul.se

  Se friluftsområdet på karta.

 3. Stigar och leder

  Eriksleden

  Vandringsleden Eriksleden passerar längs åsens östra sida. Det är en cirka sex kilometer lång led som sträcker sig mellan Uppsala domkyrka och Gamla Uppsala kyrka. Här kan du promenera eller cykla. 
  Läs mer om Eriksleden.

  Linnéstigen Gamla Uppsalavandringen

  Linnéstigarna är rekonstruktioner av Carl von Linnés åtta pedagogiska naturvandringar runt Uppsala. Genom Tunåsens friluftsområde går en av dessa vandringar, Gamla Uppsalavandringen.
  Läs mer om Linnéstigarna.

 4. Discgolfbana

  Röbos discgolfbana består av 9st ”hål” och passar för alla oavsett nivå och ålder. En lämplig gruppstorlek är 3–5 spelare. Spelprincipen är densamma som i traditionell golf, men i discgolf används en disc som du kastar mot ”hålet”, i stället för klubba och boll. ”Hålen” i discgolf är metallkorgar med kedjor. Den spelare som klarar banan med minst antal kast vinner.

 5. Djur och natur

  Den växtlighet som finns på åsen tyder på att området har varit betesmark för djur i kanske över tusen år.

  Åsens hedartade torrängslandskap är unikt och har få motsvarigheter i övriga Uppland. Här växer bland annat torrbacksarter som tjärblomster, timjan, och ljung. 

  På våren färgar backsipporna en del backar blå. De torra sandiga backarna är artrika och mycket värdefulla för många steklar och andra insekter, en del mycket sällsynta. 

  Fram till slutet av 1800-talet var den större delen av åsen kal och saknade höga träd. Senare planterades skog på sluttningarna. För att återskapa den tidigare åsheden gallrades träden ut 2002. Betande djur hålls på åsens norra del för att återskapa det äldre beteslandskapet.

  Högsta punkten i Gamla Uppsala

  Från utkikstornet på åskammen har du en fin utsikt åt alla håll över Uppsalaslätten. Det är den högsta punkten i Gamla Uppsala.
  Tunåsens högsta punkt är ett Smultronställe i naturen.

  Folder om Tunåsen (PDF, 384 KB)

  Utkikstornet på Tunåsens högsta punkt.

 6. Fornminnen och kultur

  Människan har funnits i området åtminstone sedan i slutet av bronsåldern. På gamla kartor syns flera forngravar men bara några av gravarna har kunnat hittas idag.

  Från senare tid finns

  • rester efter skyddsvärn
  • miren, riktmärket som användes för att ställa in astronomiska instrument
  • markörgraven till en skjutbana, där en person satt och visade skjutresultatet med en markörspade
  • gropar efter tidigare sandtäkter.
 7. Historik

  Tunåsen är en del av Upplandsåsen som är en av Sveriges längsta åsar. Åsen bildades för cirka 10 000 år sedan när inlandsisen smälte. För ungefär 5 000 år sedan hade havet sjunkit undan och då kan man säga att Tunåsen steg upp ur havet. Idag kan du se strandvallar som havets vågor har skapat i norr på åsens krön och på östsluttningen. 

  Norr om åsen låg tidigare en sjö, Myrby träsk. Idag finns bara en fuktäng med ett litet kärr kvar av sjön. Anledningen till att sjön försvann är troligen utdikningar under 1800-talet.

 8. Kontakt

  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i friluftsområdet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

Nyheter om natur, parker och friluftsliv

 • Nu startar Lördagar i Hammarskog

  Nästan varje lördag under hela våren händer det grejer i Hammarskog. Det är Uppsala Naturskola som står för aktiviteterna med ett fullmatat program som bjuder på allt från fågelmärkning och långfärdsskridskor till matlagning utomhus och kojbygge.

 • Allt ljus på Uppsala lyser upp i november

  Den 3–20 november arrangeras åter ljusfestivalen Allt ljus på Uppsala. Ett tiotal ljusverk kommer att lysa upp stadskärnan under en av årets mörkaste månader.

 • Konstskådning i Hammarskog

  Nu i helgen är sista chansen att gå på konstskådning i natursköna Hammarskog.

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Lördagar i Hammarskog

  Välkommen till Hammarskog - aktiviteter för alla åldrar!

 • Evenemang för barn och unga

  På Kubik Uppsala hittar du barn- och ungdomsaktiviteter inom Uppsala kommun.

 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.