Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  1 av 4
  Utkikstorn i trä på Tunåsen med utsikt åt alla håll.
  Utkikstorn i trä på Tunåsen med utsikt åt alla håll.

  Den 30 meter höga Tunåsen bildades för cirka 10 000 år sedan när inlandsisen smälte. 

  I Gamla Uppsalastråkets friluftsområde finns bland annat

  • en av Uppsalas bästa utsiktspunkter med sikt åt alla håll
  • sällsynt växtlighet och insektsliv i det sandiga landskapet
  • forngravar
  • spår av skyddsvärn från andra världskriget
  • ett järnmärke (en mir) som tidigare användes för att rikta in astronomiska instrument vid Uppsala observatorium
  • vandringsleden Eriksleden samt Linnéstigen Gamla Uppsalavandringen
  • discgolfbana
  • ett utegym
  • en naturlekplats för barn.

  Idag används åsen till att rena Uppsalas vatten. Fyrisåns vatten pumpas upp till dammarna på åsens topp och filtreras sedan genom gruslagren på sin väg mot vattenverket i staden.

  Folder om Gamla Uppsalastråkets friluftsområde med karta över området (PDF, 1 MB)

 2. Hitta hit

  Tunåsen ligger strax sydväst om Gamla Uppsala. Om du åker buss kan du stiga av vid hållplatsen som heter Lilla Myrby. Sök resa på ul.se

  Adress: Gamla Uppsala Långtorpet 63, 755 93 Uppsala Koordinater: 59.89448859301612, 17.62116894016316

  Karta som visar var Gamla Uppsalastråkets friluftsområde finns. . Navigera i kartan med piltangenterna. Zooma i kartan med plus- och minustangenter.

  Hoppa över kartan
  Läser in karta symbol Läser in karta
  Använd ctrl + scroll eller zoomknapparna i kartan för att zooma

  Se alla kommunens friluftsområden på karta

 3. Stigar och leder

  Eriksleden

  Vandringsleden Eriksleden passerar längs åsens östra sida. Det är en cirka sex kilometer lång led som sträcker sig mellan Uppsala domkyrka och Gamla Uppsala kyrka. Här kan du promenera eller cykla. 
  Läs mer om Eriksleden.

  Linnéstigen Gamla Uppsalavandringen

  Linnéstigarna är rekonstruktioner av Carl von Linnés åtta pedagogiska naturvandringar runt Uppsala. Genom Tunåsens friluftsområde går en av dessa vandringar, Gamla Uppsalavandringen.
  Läs mer om Linnéstigarna.

 4. Discgolfbana

  Röbos discgolfbana består av 9st ”hål” och passar för alla oavsett nivå och ålder. En lämplig gruppstorlek är 3–5 spelare. Spelprincipen är densamma som i traditionell golf, men i discgolf används en disc som du kastar mot ”hålet”, i stället för klubba och boll. ”Hålen” i discgolf är metallkorgar med kedjor. Den spelare som klarar banan med minst antal kast vinner.

 5. Djur och natur

  Den växtlighet som finns på åsen tyder på att området har varit betesmark för djur i kanske över tusen år.

  Åsens hedartade torrängslandskap är unikt och har få motsvarigheter i övriga Uppland. Här växer bland annat torrbacksarter som tjärblomster, timjan, och ljung. 

  På våren färgar backsipporna en del backar blå. De torra sandiga backarna är artrika och mycket värdefulla för många steklar och andra insekter, en del mycket sällsynta. 

  Fram till slutet av 1800-talet var den större delen av åsen kal och saknade höga träd. Senare planterades skog på sluttningarna. För att återskapa den tidigare åsheden gallrades träden ut 2002. Betande djur hålls på åsens norra del för att återskapa det äldre beteslandskapet.

  Högsta punkten i Gamla Uppsala

  Från utkikstornet på åskammen har du en fin utsikt åt alla håll över Uppsalaslätten. Det är den högsta punkten i Gamla Uppsala.
  Tunåsens högsta punkt är ett Smultronställe i naturen.

  Folder om Tunåsen (PDF, 384 KB)

  Utkikstornet på Tunåsens högsta punkt.

 6. Fornminnen och kultur

  Människan har funnits i området åtminstone sedan i slutet av bronsåldern. På gamla kartor syns flera forngravar men bara några av gravarna har kunnat hittas idag.

  Från senare tid finns

  • rester efter skyddsvärn
  • miren, riktmärket som användes för att ställa in astronomiska instrument
  • markörgraven till en skjutbana, där en person satt och visade skjutresultatet med en markörspade
  • gropar efter tidigare sandtäkter.
 7. Historik

  Tunåsen är en del av Upplandsåsen som är en av Sveriges längsta åsar. Åsen bildades för cirka 10 000 år sedan när inlandsisen smälte. För ungefär 5 000 år sedan hade havet sjunkit undan och då kan man säga att Tunåsen steg upp ur havet. Idag kan du se strandvallar som havets vågor har skapat i norr på åsens krön och på östsluttningen. 

  Norr om åsen låg tidigare en sjö, Myrby träsk. Idag finns bara en fuktäng med ett litet kärr kvar av sjön. Anledningen till att sjön försvann är troligen utdikningar under 1800-talet.

 8. Kontakt

  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i friluftsområdet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

Nyheter om natur, parker och friluftsliv

 • Slut med fastfrusna luckor på Ulva kvarn

  De gamla dammluckorna i trä på Ulva kvarn isade igen på vintern, dykare fick hyras in för att rensa bort grenar och manuella domkrafter användes för att öppna luckorna. Nu installeras nya uppvärmda aluminiumluckor som teknikerna kan övervaka på en mobilskärm.

 • Plan för nya grönområden vid Fyrishov

  Uppsala kommun planerar för nya grönområden vid Fyrishov. Det ska bland annat bli en park och ett gång- och cykelstråk längs med Fyrisån.

 • Simma lugnt och bada säkert

  Som Sveriges största landsbygdskommun har boende och besökare i Uppsala tillgång till ett 20-tal kommunala badplatser både vid sjöar och Fyrisån. Det är något som vi ska ta vara på och njuta av under sommaren. Men kom ihåg att det är viktigt att alltid röra sig säkert både i och i närheten av vatten, oavsett hur gammal du är. Med andra ord: simma lugnt och bada säkert i sommar!

Se fler nyheter
Kampanjer
 • Lördagar i Hammarskog

  Välkommen till Hammarskog - aktiviteter för alla åldrar!

 • Evenemang för barn och unga

  På Kubik Uppsala hittar du saker att göra inom Uppsala kommun. Här samlar vi aktiviteter inför alla lov men också övrig fritid.

 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Ett grönare Uppsala

  Gröna områden har stor betydelse för en hållbar och trivsam livsmiljö. Alla uppsalabor behöver närhet till parker och natur för att må bra. Parkerna är naturliga mötesplatser och bidrar till ökad folkhälsa. Grönområden har stor betydelse för den biologiska mångfalden bland växter och djur. Ta del av hur vi arbetar med gröna frågor i Uppsala.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Här kan du läsa mer om centrala styrdokument, hur du kan följa utvecklingen och specifika satsningar för att nå kommunens miljö- och klimatmål.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.