Coronaviruset och covid-19: Folkhälsomyndigheten har beslutat om skärpta nationella föreskrifter och allmänna råd för att förhindra smittspridningen. Läs mer om covid-19 och coronaviruset

Stäng

Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  • Utkikstorn i trä på Tunåsen med utsikt åt alla håll.
  • En stor rund sten med två små rödmålade stenar ovanpå. I den stora runda stenen är texten Kärlekspärlorna ingraverad.
  • Entrén till naturlekplatsen för barn i Gamla Uppsalastråkets friluftsområde.

  Den 30 meter höga Tunåsen bildades för cirka 10 000 år sedan när inlandsisen smälte. 

  I Gamla Uppsalastråkets friluftsområde finns bland annat

  • en av Uppsalas bästa utsiktspunkter med sikt åt alla håll
  • sällsynt växtlighet och insektsliv i det sandiga landskapet
  • forngravar
  • spår av skyddsvärn från andra världskriget
  • ett järnmärke (en mir) som tidigare användes för att rikta in astronomiska instrument vid Uppsala observatorium
  • vandringsleden Eriksleden samt Linnéstigen Gamla Uppsalavandringen
  • ett utegym
  • en naturlekplats för barn.

  Idag används åsen till att rena Uppsalas vatten. Fyrisåns vatten pumpas upp till dammarna på åsen topp och filtreras sedan genom gruslagren på sin väg mot reningsverket i staden.

  Folder om Gamla Uppsalastråkets friluftsområde med karta över området (PDF, 1 MB)

 2. Hitta hit

  Tunåsen ligger strax sydväst om Gamla Uppsala. Om du åker buss kan du stiga av vid hållplatsen som heter Lilla Myrby. Sök resa på ul.se

  Se friluftsområdet på karta.

 3. Stigar och leder

  Eriksleden

  Vandringsleden Eriksleden passerar längs åsens östra sida. Det är en cirka sex kilometer lång led som sträcker sig mellan Uppsala domkyrka och Gamla Uppsala kyrka. Här kan du promenera eller cykla. 
  Läs mer om Eriksleden.

  Linnéstigen Gamla Uppsalavandringen

  Linnéstigarna är rekonstruktioner av Carl von Linnés åtta pedagogiska naturvandringar runt Uppsala. Genom Tunåsens friluftsområde går en av dessa vandringar, Gamla Uppsalavandringen.
  Läs mer om Linnéstigarna.

 4. Djur och natur

  Den växtlighet som finns på åsen tyder på att området har varit betesmark för djur i kanske över tusen år.

  Åsens hedartade torrängslandskap är unikt och har få motsvarigheter i övriga Uppland. Här växer bland annat torrbacksarter som tjärblomster, timjan, och ljung. 

  På våren färgar backsipporna en del backar blå. De torra sandiga backarna är artrika och mycket värdefulla för många steklar och andra insekter, en del mycket sällsynta. 

  Fram till slutet av 1800-talet var den större delen av åsen kal och saknade höga träd. Senare planterades skog på sluttningarna. För att återskapa den tidigare åsheden gallrades träden ut 2002. Betande djur hålls på åsens norra del för att återskapa det äldre beteslandskapet.

  Högsta punkten i Gamla Uppsala

  Från utkikstornet på åskammen har du en fin utsikt åt alla håll över Uppsalaslätten. Det är den högsta punkten i Gamla Uppsala.
  Tunåsens högsta punkt är ett Smultronställe i naturen .

  Folder om Tunåsen (PDF, 384 KB)

  Utkikstornet på Tunåsens högsta punkt.

 5. Fornminnen och kultur

  Människan har funnits i området åtminstone sedan i slutet av bronsåldern. På gamla kartor syns flera forngravar men bara några av gravarna har kunnat hittas idag.

  Från senare tid finns

  • rester efter skyddsvärn
  • miren, riktmärket som användes för att ställa in astronomiska instrument
  • markörgraven till en skjutbana, där en person satt och visade skjutresultatet med en markörspade
  • gropar efter tidigare sandtäkter.
 6. Historik

  Tunåsen är en del av Upplandsåsen som är en av Sveriges längsta åsar. Åsen bildades för cirka 10 000 år sedan när inlandsisen smälte. För ungefär 5 000 år sedan hade havet sjunkigt undan och då kan man säga att Tunåsen steg upp ur havet. Idag kan du se strandvallar som havets vågor har skapat i norr på åsens krön och på östsluttningen. 

  Norr om åsen låg tidigare en sjö, Myrby träsk. Idag finns bara en fuktäng med ett litet kärr kvar av sjön. Anledningen till att sjön försvann är troligen utdikningar under 1800-talet.

 7. Kontakt

  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i friluftsområdet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

Nyheter om natur, parker och friluftsliv

 • Friluftslivets år lockar ut oss i naturen

  I år satsar Uppsala kommun på att hjälpa Uppsalabor att komma ut i naturen och upptäcka det stora utbud av platser och aktiviteter som finns. Det är viktigare än någonsin att vi är ute och rör på oss då det är bra för både kropp och själ.

 • Uppsalaskolans idé vann Sveriges största hållbarhetssatsning för unga

  Ett samlat månadskort för buss, tåg, elcykel och elsparkcyklar. Den klimatsmarta idén från en gymnasieklass i Uppsala vann det nationella hållbarhetsinitiativet we_change som i år genomfördes helt digitalt.

 • Utveckling av Hammarskog

  Har du en företagsidé som kan platsa i en historisk herrgårdsmiljö med omgivande unik natur? Var med och föreslå hur verksamheterna kring klassiska Hammarskog kan utvecklas!

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Friluftslivets år 2021

  I år är det Friluftslivets år i Uppsala och i hela Sverige.

 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.