Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
 1. I korthet

  • Utkikstorn i trä på Tunåsen med utsikt åt alla håll.
  • En stor rund sten med två små rödmålade stenar ovanpå. I den stora runda stenen är texten Kärlekspärlorna ingraverad.
  • Entrén till naturlekplatsen för barn i Gamla Uppsalastråkets friluftsområde.

  Den 30 meter höga Tunåsen bildades för cirka 10 000 år sedan när inlandsisen smälte. 

  I Gamla Uppsalastråkets friluftsområde finns bland annat

  • en av Uppsalas bästa utsiktspunkter med sikt åt alla håll
  • sällsynt växtlighet och insektsliv i det sandiga landskapet
  • forngravar
  • spår av skyddsvärn från andra världskriget
  • ett järnmärke (en mir) som tidigare användes för att rikta in astronomiska instrument vid Uppsala observatorium
  • vandringsleden Eriksleden samt Linnéstigen Gamla Uppsalavandringen
  • discgolfbana
  • ett utegym
  • en naturlekplats för barn.

  Idag används åsen till att rena Uppsalas vatten. Fyrisåns vatten pumpas upp till dammarna på åsens topp och filtreras sedan genom gruslagren på sin väg mot vattenverket i staden.

  Folder om Gamla Uppsalastråkets friluftsområde med karta över området (PDF, 1 MB)

 2. Hitta hit

  Tunåsen ligger strax sydväst om Gamla Uppsala. Om du åker buss kan du stiga av vid hållplatsen som heter Lilla Myrby. Sök resa på ul.se

  Se friluftsområdet på karta.

 3. Stigar och leder

  Eriksleden

  Vandringsleden Eriksleden passerar längs åsens östra sida. Det är en cirka sex kilometer lång led som sträcker sig mellan Uppsala domkyrka och Gamla Uppsala kyrka. Här kan du promenera eller cykla. 
  Läs mer om Eriksleden.

  Linnéstigen Gamla Uppsalavandringen

  Linnéstigarna är rekonstruktioner av Carl von Linnés åtta pedagogiska naturvandringar runt Uppsala. Genom Tunåsens friluftsområde går en av dessa vandringar, Gamla Uppsalavandringen.
  Läs mer om Linnéstigarna.

 4. Discgolfbana

  Röbos discgolfbana består av 9st ”hål” och passar för alla oavsett nivå och ålder. En lämplig gruppstorlek är 3–5 spelare. Spelprincipen är densamma som i traditionell golf, men i discgolf används en disc som du kastar mot ”hålet”, i stället för klubba och boll. ”Hålen” i discgolf är metallkorgar med kedjor. Den spelare som klarar banan med minst antal kast vinner.

 5. Djur och natur

  Den växtlighet som finns på åsen tyder på att området har varit betesmark för djur i kanske över tusen år.

  Åsens hedartade torrängslandskap är unikt och har få motsvarigheter i övriga Uppland. Här växer bland annat torrbacksarter som tjärblomster, timjan, och ljung. 

  På våren färgar backsipporna en del backar blå. De torra sandiga backarna är artrika och mycket värdefulla för många steklar och andra insekter, en del mycket sällsynta. 

  Fram till slutet av 1800-talet var den större delen av åsen kal och saknade höga träd. Senare planterades skog på sluttningarna. För att återskapa den tidigare åsheden gallrades träden ut 2002. Betande djur hålls på åsens norra del för att återskapa det äldre beteslandskapet.

  Högsta punkten i Gamla Uppsala

  Från utkikstornet på åskammen har du en fin utsikt åt alla håll över Uppsalaslätten. Det är den högsta punkten i Gamla Uppsala.
  Tunåsens högsta punkt är ett Smultronställe i naturen.

  Folder om Tunåsen (PDF, 384 KB)

  Utkikstornet på Tunåsens högsta punkt.

 6. Fornminnen och kultur

  Människan har funnits i området åtminstone sedan i slutet av bronsåldern. På gamla kartor syns flera forngravar men bara några av gravarna har kunnat hittas idag.

  Från senare tid finns

  • rester efter skyddsvärn
  • miren, riktmärket som användes för att ställa in astronomiska instrument
  • markörgraven till en skjutbana, där en person satt och visade skjutresultatet med en markörspade
  • gropar efter tidigare sandtäkter.
 7. Historik

  Tunåsen är en del av Upplandsåsen som är en av Sveriges längsta åsar. Åsen bildades för cirka 10 000 år sedan när inlandsisen smälte. För ungefär 5 000 år sedan hade havet sjunkigt undan och då kan man säga att Tunåsen steg upp ur havet. Idag kan du se strandvallar som havets vågor har skapat i norr på åsens krön och på östsluttningen. 

  Norr om åsen låg tidigare en sjö, Myrby träsk. Idag finns bara en fuktäng med ett litet kärr kvar av sjön. Anledningen till att sjön försvann är troligen utdikningar under 1800-talet.

 8. Kontakt

  Gör en felanmälan om du upptäcker att något är trasigt eller behöver åtgärdas i friluftsområdet. Du kan också lämna synpunkter eller ställa frågor.

Nyheter om natur, parker och friluftsliv

 • Spela Pelles Äventyr i Uppsala

  Nu kan semesterfirare och Uppsalabor spela Pelles Äventyr och få en digital spelupplevelse på två fysiska platser i Uppsala. Spelet har tagits fram för att locka familjer till Uppsala och kompletterar de många andra aktiviteter och upplevelser som finns med koppling till berättelserna om Pelle Svanslös.

 • Kolla kvaliteten i vattnet innan du badar i sjöar och vattendrag

  Majoriteten av badplatserna i Uppsala kommun har klassificeringen utmärkt kvalitet och badvattnet är generellt sett bra. Men bada inte vid algblomning eller när kommunen avråder från bad.

 • Fritt fram att bada vid Vårdsätrabadet

  Den tidigare avrådan från bad vid Vårdsätrabadet gäller inte längre. De senaste proverna visar att vattnet är tjänligt.

Se fler nyheter

Kampanjer

 • Friluftslivets år 2021

  I år är det Friluftslivets år i Uppsala och i hela Sverige.

 • Algblomning, bakterier och badklåda

  Vid kraftig algblomning färgas vattnet grönt, blågrönt eller gulaktigt. Vattnet är tydligt grumligt eller fyllt av små tråd- eller prickformade växtplankton.

Så arbetar vi med natur, parker och friluftsliv

 • Så arbetar vi med:

  Äldrevänlig kommun

  Uppsala kommun vill förbättra äldres möjligheter att leva ett hälsosamt och oberoende liv och öka deras delaktighet i samhällsfrågor.

 • Så arbetar vi med:

  Miljö och klimat

  Uppsala kommun tar ansvar och ska vara ledande inom både klimat och miljö. Det miljö- och klimatprogram vi tagit fram fokuserar på två av vår tids största utmaningar: klimatpåverkan och giftfri miljö.

 • Så arbetar vi med:

  Vatten

  Vattenprogrammet ska utveckla vattenarbetet och vårt arbete med att skapa hållbara framtidslösningar för vatten i kretslopp. Det syftar även till att stärka vårt arbete med att bevara och förvalta naturliga ekosystem i sjöar och vattendrag. Dessutom ska det säkra tillgången på rent grundvatten.