Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Begreppet sociala insatser rymmer mycket. Stöd och hjälp till människor, arbete för minskat våld i samhället och verksamheter som bidrar till mer acceptans för utsatta grupper är några exempel. Om er förening engagerar sig i detta på en kvalificerad nivå kan föreningen söka verksamhetsbidrag.

Det här gäller för alla som ska söka bidrag

Socialnämndens verksamhetsbidrag

Det här är ett verksamhetsbidrag för föreningar som har en kvalificerad stödverksamhet för grupper och individer med behov av stöd och hjälp utifrån sin sociala situation.

Bidraget går också till föreningar som verkar för att minska förtryck och våld i samhället, öka engagemanget i sociala frågor, påverka olika grupper att bli integrerade och accepterade i samhället alternativt verkar för en förbättrad folkhälsa.

Uppsala Kvinnojour, Föräldraföreningen mot narkotika, Mottagningen mot våld i nära relationer i Uppsala och Brottsofferjouren Uppsala län är exempel på verksamheter som erhållit verksamhetsbidrag från socialnämnden.

Det här är ett verksamhetsbidrag, vilket är en grundfinansiering eller riktat bidrag till en viss eller flera verksamheter som organisationen driver. Det kan vara bidrag för att täcka kostnader för drift och hyra.

Krav för att kunna söka

Alla aktörer i föreningslivet kan söka; ideella föreningar, sociala företag, trossamfund, stiftelser (icke vinstdrivande), ekonomiska föreningar och andra ideellt engagerade. Den verksamhet som aktören söker bidrag för drivs eller kommer drivas i Uppsala kommun.

Så bedömer vi er ansökan

 • Hur väl verksamheten motsvarar syfte, ändamål och målgrupp för verksamhetsbidraget.
 • Presentation av tydliga och uppföljningsbara mål för den verksamhet som bidraget avser.
 • Presentation av vilka förväntande effekter som förutses.
 • Hur väl presenterad budget motsvarar den önskade effekt som verksamhetsbidraget är tänkt att bidra till.
 • Andelen av verksamheten som aktören finansierar med egna medel eller med ideella krafter, och hur väl det ansökta verksamhetsbidraget kompletterar aktörens egna insatser.
 • I vilken utsträckning verksamheten har ett innovationsperspektiv.
 • I vilken utsträckning den verksamheten ska genomföras i en prioriterad stadsdel.
 • I vilken utsträckning prioriterade målgrupper nås.
 • Hur väl den verksamhet som bidraget stödjer bidrar till: tillgänglighet för alla, likabehandling, jämställdhet, inflytande och delaktighet, FN:s globala utvecklingsmål Agenda 2030 och Barnkonventionen.
 • Hur väl utvecklad samverkan aktören har med samverkansparter.
 • Kvalitetsbedömning av föreningens grundläggande arbete genom granskning av: policydokument, handlingsplaner, verksamhetsplan.

Så mycket bidrag kan ni söka

Verksamhetsbidraget kan beviljas för ett eller tre år. Bidragets storlek beror på aktörens ansökan och socialnämndens budget för verksamhetsbidrag.

Viktiga datum

Ansökningsperioden för att ansöka om verksamhetsbidrag för 2025 är
1 mars–30 april 2024.

Föreningar som har erhållit verksamhetsbidrag för 2023 ska senast 15 april inkomma med en årsredovisning.

Föreningar som har erhållit verksamhetsbidrag för 2024 ska senast 15 augusti inkomma med en delårsredovisning.

Ansvarig nämnd

Socialnämnden.

 

Sök bidrag

Innan ni ansöker om verksamhetsbidrag från socialnämnden för 2025 är det viktigt att ni läst igenom alla styrdokument som finns nedan. Om något är oklart eller om ni har frågor och funderingar ta kontakt med Uppsala kommun innan ni ansöker.

Ansök om socialnämndens verksamhetsbidrag (PDF, 283 KB)

Ansökningsperioden för 2025 är 1 mars–30 april 2024.

Relaterade styrdokument

Policy för samverkan med föreningslivet och det fria kulturlivet

Riktlinje för föreningsbidrag

Socialnämndens riktlinje för verksamhetsbidrag (PDF, 145 KB)

Kontakta socialförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset
Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på socialförvaltningen.
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon (kommunens kontaktcenter):
018-727 00 00
Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun, Socialnämnden, 753 75 Uppsala
Fakturaadress:
Uppsala kommun
UPK2300
Box 1023
751 40 Uppsala

Nyheter om stöd och bidrag

 • Uppgraderat system för bokning och bidrag

  Nu ska det bli enklare att söka bidrag och boka lokal i Uppsala. Kommunen uppgraderar det webbaserade systemet för bokning och bidrag 11 december 2023. Systemet kommer att vara stängt för bokningar och ändringar under uppgraderingen.