Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ansök om att bli bidragsberättigad förening för lokal utveckling om föreningen ska söka följande: 

 • Bidrag till föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling.
 • Ansöka om att utses till stadsdels- och bygderåd.

Ansök om att bli bidragsberättigad förening för lokal utveckling

Det här gäller för alla som ska söka bidrag

Bidrag till föreningar som tar ett övergripande ansvar för sin bygds utveckling

Enligt Uppsala kommuns landsbygdsprogram och översiktsplan definieras landsbygd som allt utanför Uppsala stad.

Det här bidraget går till åtgärder som främjar

 • demokrati och gemenskap
 • spridning av information och kommunikation kring landsbygdsfrågor.

Krav för att kunna söka

Den lokala aktören som söker bidraget ska

 • sprida kommunal och annan offentlig information som rör bygden i samarbete med kommunen
 • vara uppbyggd och fungera enligt demokratiska principer eller bestå av en arbetsgrupp som representerar flera olika föreningar i bygden
 • inte vara vinstdrivande
 • vara partipolitiskt obunden
 • arbeta med frågor om övergripande samhällsutveckling och samarbeta med de andra föreningarna i bygden.

Så mycket bidrag kan ni söka:

Stödets storlek varierar och bestäms utifrån varje aktörs ansökan. Stödets totala storlek är 300 000 kronor men det finns inga bestämda max- eller minimibelopp. Varje aktör bestämmer själv hur stort stöd den vill söka. Om du som lokal aktör söker bidrag för över 150 000 kr fattar kommunstyrelsens arbetsutskott beslut. Vid belopp lägre än 150 000 kr tar chef eller direktör på stadsbyggnadsförvaltningen beslutet.

Viktiga datum:

Sista dag för ansökan om att bli bidragsberättigad var 31 januari 2024, och sista dag för ansökan om bidrag var 11 mars 2024.

Sök bidrag

Sista dag att ansöka om bidrag var 11 mars 2024.

Läs hela Riktlinjer för ekonomiskt stöd till lokala aktörer som tar ett övergripande ansvar för sin egen bygds utveckling.

Föreningar som har fått bidrag 2023

 • Rasbo i Samverkan, 90 000 kronor
 • Föreningen Tunatorget, 71 468 kronor
 • Vattholma i Samverkan,  40 950 kronor
 • Storvretabygdens utvecklingsråd, 83 250 kronor
 • Länna byalag, 12 691 kronor

2022

 • Rasbo i Samverkan, 130 000 kronor
 • Länna byalag, 10 800 kronor
 • Föreningen Tunatorget, 45 427 kronor
 • Vattholma i Samverkan, 30 000 kronor
 • Storvretabygdens utvecklingsråd, 36 095 kronor

2021

 • Rasbo i samverkan
 • Utvecklingsrådet i Storvretabygden
 • Tunatorget
 • Vattholma i samverkan

2020

 • Rasbo i samverkan
 • Utvecklingsrådet i Storvretabygden
 • Tunatorget

2019

 • Rasbo i samverkan
 • Utvecklingsrådet i Storvretabygden

2018

 • Wattholma Kultur & Hembygdsförening
 • Utvecklingsrådet i Storvretabygden
 • Rasbo i samverkan

Ansök om att utses till stadsdels- och bygderåd

Din förening kan ansöka om att bli stadsdels- och bygderåd och få en roll som dialogpart till kommunen. Varje utvald förening får ett årligt bidrag som kan finansiera kommunikationsinsatser och möteskostnader.

Läs mer och ansök om att utses till stadsdels- och bygderåd

 

Nyheter om stöd och bidrag

 • Uppgraderat system för bokning och bidrag

  Nu ska det bli enklare att söka bidrag och boka lokal i Uppsala. Kommunen uppgraderar det webbaserade systemet för bokning och bidrag 11 december 2023. Systemet kommer att vara stängt för bokningar och ändringar under uppgraderingen.