Hyr amfiteatern i Källparken till ett evenemang

Du som ska arrangera ett mindre uppträdande eller musikarrangemang kan hyra amfiteatern i Källparken. 

Sök tillstånd hos polisen för att hyra amfiteatern. 

Teknisk information

Underlag: Trappsteg med sten och gräs. 
Publikkapacitet: Ytan är cirka 800 kvadratmeter. Det ryms mellan 800 och 1 200 personer beroende på evenemang.
El: Tre uttag med 10 ampere och ett 3-fas-uttag med 16 ampere. 

Vad det kostar

Ansökningsavgift: 700 kronor

Icke kommersiella evenemang

Till exempel hjälpverksamhet, insamling, samhällsinformation, kultur, skolor, dagis förskolor och ideella föreningar.

556 kronor per dag.

Kostnad för el tillkommer med 86 kronor per dag.

Kommersiella evenemang

Evenemang där det finns en koppling till produkter, företag eller ett tydligt kommersiellt vinstsyfte.

2 125 kronor per dag.

Kostnad för el tillkommer med 86 kronor per dag.

Kontakta enheten för drift och underhåll

Enheten för drift och underhåll hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
E-post: tmu@uppsala.se
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala