Hyr amfiteatern i Källparken till ett evenemang

Du som ska arrangera ett mindre uppträdande eller musikarrangemang kan hyra amfiteatern i Källparken. Källparken ligger i Sala backe.
Läs mer om Källparken.

19 juli–19 augusti används amfiteatern av kulturförvaltningen via föreningen Kulturparken. Vi kan inte garantera att du kan låna anläggningen under denna period. Om du vill arrangera ett evenemang i amfiteatern, kontakta Kulturparken via e-post: bokaamfi@kulturparken.net

Hyr amfiteatern 

Från och med 20 augusti 2018 kan du hyra amfiteatern för mindre uppträdanden eller musikarrangemang. Du söker hyrtillståndet hos Polisen.

Sök tillstånd hos polisen för att hyra amfiteatern. 

Teknisk information

  • Underlag: Trappsteg med sten och gräs.
  • Publikkapacitet: Ytan är cirka 800 kvadratmeter. Det ryms mellan 800 och 1 200 personer beroende på evenemang.
  • El: Tre uttag med 10 ampere, ett uttag med 16 ampere och ett uttag med 32 ampere.

Vad det kostar

Ansökningsavgift: 700 kronor

Icke kommersiella evenemang

Till exempel hjälpverksamhet, insamling, samhällsinformation, kultur, skolor, dagis förskolor och ideella föreningar.

566 kronor per dag.

Kostnad för el tillkommer med 87 kronor per dag.

Kommersiella evenemang

Evenemang där det finns en koppling till produkter, företag eller ett tydligt kommersiellt vinstsyfte.

2 161 kronor per dag.

Kostnad för el tillkommer med 87 kronor per dag.

Kontakta enheten för trafikreglering och upplåtelse

Enheten för trafikreglering och upplåtelse hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00. Telefontid 9.00-11.00 och 13.00-14.00
E-post: tmu@uppsala.se
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala