Hyr amfiteatern i Källparken till ett evenemang

Just nu renoverar vi amfiteatern. Under renoveringsarbetet kan man inte boka teatern. Renoveringen beräknas vara färdigt 16 juni. 

Invigning 17 juni

17 juni–19 augusti kommer amfiteatern att användas av kulturförvaltningen via föreningen Kulturparken.

Om du vill arrangera något evenemang under denna period, skicka e-post till bokaamfi@kulturparken.net senast 4 maj.

Boka amfiteatern från och med 20 augusti

Du som ska arrangera ett mindre uppträdande eller musikarrangemang kan hyra amfiteatern i Källparken från och med 20 augusti. Du söker ansöker hyrtillståndet hos Polisen. 

Sök tillstånd hos polisen för att hyra amfiteatern. 

Teknisk information

Underlag: Trappsteg med sten och gräs. 
Publikkapacitet: Ytan är cirka 800 kvadratmeter. Det ryms mellan 800 och 1 200 personer beroende på evenemang.
El: Tre uttag med 10 ampere och ett 3-fas-uttag med 16 ampere. 

Vad det kostar

Ansökningsavgift: 700 kronor

Icke kommersiella evenemang

Till exempel hjälpverksamhet, insamling, samhällsinformation, kultur, skolor, dagis förskolor och ideella föreningar.

566 kronor per dag.

Kostnad för el tillkommer med 87 kronor per dag.

Kommersiella evenemang

Evenemang där det finns en koppling till produkter, företag eller ett tydligt kommersiellt vinstsyfte.

2 161 kronor per dag.

Kostnad för el tillkommer med 87 kronor per dag.

Kontakta enheten för trafikreglering och upplåtelse

Enheten för trafikreglering och upplåtelse hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00. Telefontid 9.00-11.00 och 13.00-14.00
E-post: tmu@uppsala.se
Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala