Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Höga ljudnivåer från verksamheter med musik

Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövarens ansvar att se till så att besökare eller närboende inte utsätts för skadliga ljudnivåer. Det är därför viktigt att du som verksamhetsutövare vet vilka riktvärden för ljudnivåer som finns, så att du inte utsätter besökare för skadliga ljudnivåer eller orsakar störningar för närboende.

Läs om vilka ljudnivåer som gäller inom- och utomhus för verksamheter där musik förekommer regelbundet. 

Sök tillstånd hos polisen

När du arrangerar ett offentligt evenemang ska du söka polistillstånd för offentlig tillställning på offentlig plats. I din ansökan ska du beskriva hur du tänker informera de närboende om evenemanget och de höjda ljudnivåerna.

Sök polistillstånd för offentlig tillställning på offentlig plats.

Följande riktvärden för ljudnivåer har tagits fram av Folkhälsomyndigheten gällande tillfälliga evenemang. Vid evenemang där barn under 13 år inte har tillträde gäller 100 dBA ekvivalent ljudnivå och 115 maximal ljudnivå. Vid evenemang där både barn och vuxna har tillträde gäller 97 dBA ekvivalent ljudnivå och 110 maximal ljudnivå. När evenemanget särskilt riktar sig till barn rekommenderas att den ekvivalenta ljudnivån sänks ytterligare, till 90 dBA.

Tänk på att informera närboende i god tid innan evenemanget. Detta kan till exempel ske genom affischering i trapphus eller utskick av informationsblad.

Läs om ljudnivåer vid tillfälliga evenemang.

Vid klagomål

För dig som driver en verksamhet

Om någon klagar på buller till följd av ljudstörningar från din verksamhet ska du kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. Det kan innebära att du måste göra en bullerutredning.

Vid klagomål kan det även bli nödvändigt att miljöförvaltningen gör en närmare undersökning av vilken ljudnivå som är tillåten. Miljöförvaltningen kan besluta om ändring av tiden eller ljudnivån. Detta gäller särskilt om det finns mycket lågfrekvent ljud. Miljöförvaltningen kan med stöd av miljöbalken, ställa krav på begränsningar av verksamheten eller ge ett förbud mot verksamheten, om störningar förekommer.

För dig som störs av ljud

Om du störs av buller från en verksamhet kan du vända dig till miljöförvaltningen. Verksamheten ska då kunna visa att de uppfyller kraven i miljöbalken. Det kan innebära att verksamhetsutövaren behöver göra en bullerutredning.

Om ljudnivåerna riskerar påverka människors hälsa negativt kan miljöförvaltningen, ställa krav på begränsningar av verksamheten eller ge ett förbud mot verksamheten.

Läs information kring bullerutredning.

Kontakta miljöförvaltningen

För att handlägga ärenden som kräver underskrifter behöver vi vara på kontoret. På grund av gällande restriktioner minimerar vi antalet personer som är på plats samtidigt och därför kan viss väntetid på ärendena uppstå. Vi beklagar detta och hoppas på din förståelse. Tillsammans minskar vi smittspridningen.

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Besöksadress:

Det finns ingen reception på Ulls väg och vi kan därför bara ta emot förbokade besök. Du som vill lämna in handlingar till miljöförvaltningen är välkommen till Kontaktcenter på Stationsgatan 12, entréplan. Du som vill begära ut handlingar kan kontakta miljöförvaltningen per telefon eller e-post.

Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 75 Uppsala

Nyheter om arrangera evenemang