Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Höga ljudnivåer från verksamheter med musik

Enligt miljöbalken är det verksamhetsutövarens ansvar att se till så att besökare eller närboende inte utsätts för skadliga ljudnivåer. Det är därför viktigt att du som verksamhetsutövare vet vilka riktvärden för ljudnivåer som finns, så att du inte utsätter besökare för skadliga ljudnivåer eller orsakar störningar för närboende.

Läs om vilka ljudnivåer som gäller inom- och utomhus för verksamheter där musik förekommer regelbundet. 

Sök tillstånd hos polisen

När du arrangerar ett offentligt evenemang ska du söka polistillstånd för offentlig tillställning på offentlig plats. I din ansökan ska du beskriva hur du tänker informera de närboende om evenemanget och de höjda ljudnivåerna.

Sök polistillstånd för offentlig tillställning på offentlig plats.

Följande riktvärden för ljudnivåer har tagits fram av Folkhälsomyndigheten gällande tillfälliga evenemang. Vid evenemang där barn under 13 år inte har tillträde gäller 100 dBA ekvivalent ljudnivå och 115 maximal ljudnivå. Vid evenemang där både barn och vuxna har tillträde gäller 97 dBA ekvivalent ljudnivå och 110 maximal ljudnivå. När evenemanget särskilt riktar sig till barn rekommenderas att den ekvivalenta ljudnivån sänks ytterligare, till 90 dBA.

Tänk på att informera närboende i god tid innan evenemanget. Detta kan till exempel ske genom affischering i trapphus eller utskick av informationsblad.

Läs om ljudnivåer vid tillfälliga evenemang.

Vid klagomål

För dig som driver en verksamhet

Om någon klagar på buller till följd av ljudstörningar från din verksamhet ska du kunna visa att kraven i miljöbalken uppfylls. Det kan innebära att du måste göra en bullerutredning.

Vid klagomål kan det även bli nödvändigt att miljöförvaltningen gör en närmare undersökning av vilken ljudnivå som är tillåten. Miljöförvaltningen kan besluta om ändring av tiden eller ljudnivån. Detta gäller särskilt om det finns mycket lågfrekvent ljud. Miljöförvaltningen kan med stöd av miljöbalken, ställa krav på begränsningar av verksamheten eller ge ett förbud mot verksamheten, om störningar förekommer.

För dig som störs av ljud

Om du störs av buller från en verksamhet kan du vända dig till miljöförvaltningen. Verksamheten ska då kunna visa att de uppfyller kraven i miljöbalken. Det kan innebära att verksamhetsutövaren behöver göra en bullerutredning.

Om ljudnivåerna riskerar påverka människors hälsa negativt kan miljöförvaltningen, ställa krav på begränsningar av verksamheten eller ge ett förbud mot verksamheten.

Läs information kring bullerutredning.

Kontakta miljöförvaltningen

Telefon:
018-727 43 04, måndag–fredag 9.00–12.00
Postadress:
Uppsala kommun, Miljöförvaltningen, 753 21 Uppsala

Nyheter om arrangera evenemang

  • Uppsala vidare mot att bli europeisk kulturhuvudstad 2029

    Det blev ja, när EU-kommissionens internationella expertpanel gav klartecken till både Uppsala och Kiruna att gå vidare till nästa steg med ansökan om att bli kulturhuvudstad 2029. Nu gäller det att utveckla ansökan med ett program som ska lämnas in till vintern 2024, då panelen tar det definitiva beslutet om vilken stad som blir kulturhuvudstad 2029.

  • Invigning av Glaspaviljongen på Forumtorget

    En ny samlingsplats och ljuspunkt i centrala Uppsala är en glaspaviljong som Centrum för AMP (som betyder affärs- och medborgarplatsmodell) har placerat ut mitt på Forumtorget. Välkommen på invigningen torsdag 11 januari och att besöka paviljongen fram till april!

  • Kulturfest för alla i Stenhagen på lördag

    På lördag från 12.00-16.00 levererar hela stadsdelen ett smörgåsbord av spännande aktiviteter för stora och små. Det blir scenuppträdanden med kändisar, pröva på-aktiviteter, ansiktsmålning och en stor loppmarknad, allt sprunget ur lokala krafter.

Se fler nyheter
Kampanjer