Arrangera evenemang – så fungerar det

 1. I korthet


  Det är mycket att tänka på när du ska arrangera ett evenemang. Här får du en samlad bild över saker du kan behöva ordna med. Du får bland annat veta hur du söker olika tillstånd och vilka bidrag du kan söka.

  Kontakta evenemangslotsen

  Evenemangslotsen på Destination Uppsala är din kontaktperson när du arrangerar något slags evenemang. Vänd dig till evenemangslotsen om du till exempel har frågor om myndighetskrav, bidrag, evenemangsplatser eller arenor.
  Läs om evenemangslotsen på www.destinationuppsala.se

  Fäll ihop
 2. Hyr en plats, lokal eller anläggning

 3. Sök tillstånd


  Oftast måste du söka tillstånd för ditt evenemang. Vilka tillstånd du behöver beror på vilken typ av evenemang du ska arrangera. Tillstånd söker du hos polisen eller kommunen. Ibland räcker det med att informera eller anmäla.

  Läs mer om vad som gäller för

  Evenemang som påverkar kollektivtrafiken

  Planerar du ett evenemang som påverkar kollektivtrafiken behöver du kontakta Upplands lokaltrafik, UL, i god tid innan evenemanget. Även polismyndigheten deltar i planeringen.
  E-post: trafikplanering@ul.se
  Telefon: 018-65 99 70

  Fäll ihop
 4. Sök stöd och bidrag


  Som arrangör kan du i vissa fall få stöd för marknadsföring eller annat ekonomiskt bidrag av kommunen.

  Det här kan du få bidrag för:

  Evenemang som bedöms vara extra viktiga för Uppsala kan söka stöd från Destination Uppsala. 
  Sök evenemangsstöd på Destination Uppsalas webbplats.

  Fäll ihop
 5. Tilläggstjänster


  Du som anordnar evenemang i någon av kommunens idrotts- och fritidslokaler kan köpa till vissa tilläggstjänster, till exempel städning, catering, transport med mera.

  Fyll i en intresseanmälan för tilläggstjänster.

  Fäll ihop
 6. Marknadsför


  Du kan skapa uppmärksamhet för ditt evenemang på många olika sätt. Till exempel kan du

  De flesta alternativen kostar inget för dig som arrangör men du kan behöva söka tillstånd i förväg.

  Fäll ihop
 7. Kontakt


  Kontakta evenemangslotsen på Destination Uppsala

  Fäll ihop