Affischera

 1. I korthet


  Du som vill sätta upp affischer eller liknande anslag får göra det utan något speciellt tillstånd på kommunens anslagstavlor.

  Om du däremot vill affischera på kommunens reklamplatser, eller på någon annan offentlig plats, behöver du tillstånd från polisen. Reglerna kring vad som gäller för affischering inom Uppsala kommun styrs av de lokala ordningsföreskrifterna.

  Se Uppsala kommuns lokala ordningsföreskrifter.

  Fäll ihop
 2. Affischera på kommunens anslagstavlor


  Uppsala kommun har flera anslagstavlor där du kan sätta upp information som är av allmänt intresse. Du behöver inget speciellt tillstånd, men du måste följa de regler som finns. Kommunen har rätt att plocka bort information som strider mot reglerna.

  Regler för affischering

  • Du ansvarar själv för att sätta upp och ta ner din information.
  • Du får bara sätta upp ett exemplar av varje affisch eller meddelande.
  • Affischerna får inte vara större än 50 x 70 cm.
  • Information får sitta uppe i högst 14 dagar.
  • Du får inte affischera företagsreklam eller reklam med rasistiska eller kränkande budskap.

  Här finns kommunens anslagstavlor

  • Almunge, vid Posten
  • Björklinge, i centrum
  • Bälinge, vid ICA-affären
  • Knutby, Bladåkersvägen-Videvägen
  • Löten, Heidenstams torg
  • Lövstalöt, Tårpilsvägen-Enevadsvägen
  • Uppsala centrum, Nedre Slottsgatan-Slottsstigen
  • Uppsala centrum, S:t Persgatan vid järnvägen
  • Uppsala centrum, S:t Olofsgatan vid järnvägen
  • Uppsala centrum, Skolgatan-Rektorsgatan
  • Uppsala centrum, Östra Ågatan-Klostergatan
  • Storvreta, Ärentunavägen-Vattgårdsvägen
  • Sunnersta, Dag Hammarskjölds väg nära Långvägen
  • Tuna backar, Torbjörns torg
  • Vilan, Nämndemansvägen-Vilanvägen
  • Vattholma, vid affären
  • Vänge, Fibyvägen-Konsulentvägen
  • Årsta, i centrum
  Fäll ihop
 3. Affischera på kommunens reklamplatser


  Du som har fått tillstånd av polisen kan annonsera på kommunens reklamplatser. På dem kan du annonsera om större tillställningar och händelser, till exempel festivaler, marknader och cirkus. Kommunen har rätt att polisanmäla otillåten affischering.

  Sök tillstånd hos polisen för att få affischera på reklamplatserna.

  Regler för affischering

  • Du kan söka tillstånd för max 14 dagar i taget.
  • Affischerna får inte vara större än 2 x 1 meter.

  Kostnad

  Det kostar 1 543 kronor att affischera under en period, vilken är 14 dagar. Du som sätter upp otillåtna affischer får själv betala kostnaden för att ta ner dem.

  Här finns kommunens reklamplatser

  Se kommunens reklamplatser på kartor nedan.

  Reklamplatser i Librobäck, Gamla Uppsala/Nyby, Gränby och Svartbäcken (PDF, 2 MB)

  Reklamplatser i Flogsta/Ekeby, Kåbo, Kvarngärdet, Fålhagen, Kungsängen och Boländerna (PDF, 3 MB)

  Reklamplatser i Valsätra och Gottsunda (PDF, 2 MB)

   

  Fäll ihop
 4. Kontakt


  Kontakta enheten för trafikreglering och upplåtelse

  Enheten för trafikreglering och upplåtelse hör till stadsbyggnadsförvaltningen.

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00. Telefontid 9.00-11.00 och 13.00-14.00
  E-post: tmu@uppsala.se
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Telefon (kommunens växel): 018-727 00 00
  Besöksadress: Stationsgatan 12
  Öppettider reception, Måndag–torsdag 7.45–17.00, Fredag 7.45–16.00, Dag före helgdag 8.00–12.00
  Postadress: Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala
  Fäll ihop