Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se

Siktar du mot stjärnorna, en yrkesexamen eller fortsatta studier? Oavsett vilket mål du har med gymnasiet så får du det du söker hos de kommunala gymnasieskolorna. Gå in på skolornas webbsidor för att läsa mer om vad skolan erbjuder samt hur du kan komma i kontakt med skolan.

Öppet hus

Gå på öppet hus under höstterminen 2021 och vårterminen 2022

Celsiusskolan

 • 24 november 2021 | 18.00–20.00
 • 2 februari 2022 | 18.00–20.00

Ellen Fries gymnasium 

 • 25 november 2021 | 18.00–20.00
 • 26 januari 2022 | 18.00–20.00

Fyrisskolan

 • 24 november 2021 | 17.00–20.00
 • 26 januari 2022 | 17.00–19.00

Katedralskolan

 • 24 november 2021 | 17.00–20.00
 • 26 januari 2022 | 17.00–19.00

Lundellska skolan

 • 30 november 2021 | 17.30–20.30
 • 19 januari 2022 | 18.00–20.30

Lärlingsutbildningen i Uppsala 

(placerad på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby)

 • 6 oktober 2021 | 17.00–19.00
 • 30 november 2021 via Teams | 17.00–19.00 
 • 3 februari 2022 | 17.00–19.00 

Rosendalsgymnasiet

 • 30 november 2021 | 17.30–20.30
 • 19 januari 2022 | 18.00–20.30

Uppsala estetiska gymnasium

 • 25 november 2021 | 18.00–20.00
 • 26 januari 2022 | 18.00–20.00

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

 • 6 oktober 2021 | 17.00–19.00
 • 30 november 2021, via Teams  | 17.00–19.00 
 • 3 februari 2022 | 17.00–19.00 

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

 • 16 oktober 2021 | 13.00–15.00
 • 3 februari 2022 | 17.00-20.00

Gymnasiesärskolor: 

Fyrisskolan GS

 • 24 november 2021 | 17.00–20.00

Uppsala yrkesymnasium Jälla GS

 • 24 november 2021 | 17.00–20.00

Kommunala gymnasieskolorna i Uppsala

Celsiusskolan

Öppet hus

 • 24 november 2021 | 18.00–20.00
 • 2 februari 2022 | 18.00–20.00

celsiusskolan.uppsala.se

 • ekonomiprogrammet
  - ekonomi
  - juridik
 • försäljnings- och serviceprogrammet (f.d. handels- och administrationsprogrammet)
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - medier, information och kommunikation
  - samhällsvetenskap

RIG, NIU och LIU kan sökas på alla program.

Ellen Fries gymnasium

Öppet hus

 • 25 november 2021 | 18.00–20.00
 • 26 januari 2022 | 18.00–20.00

ellenfriesgymnasium.uppsala.se

 • ekonomiprogrammet
  - ekonomi
 • försäljnings- och serviceprogrammet (f.d. handels- och administrationsprogrammet)
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap och samhälle
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap

Naturvetenskapsprogrammet kan bara läsas i anpassad undervisningsgrupp.

Samhällsvetenskapsprogrammet kan också läsas i anpassad undervisningsgrupp.

Introduktionsprogram på Ellen Fries gymnasium

 • individuellt alternativ, IMA
 • programinriktat val, IMV
  - ekonomiprogrammet
  - handels- och administrationsprogrammet
  - samhällsvetenskapsprogrammet

Fyrisskolan

Öppet hus

 • 24 november 2021 | 17.00–20.00
 • 26 januari 2022 | 17.00–19.00

fyrisskolan.uppsala.se

 • ekonomiprogrammet 
  - ekonomi
  - juridik
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
 • samhällsvetenskapsprogrammet 
  - beteendevetenskap
 • teknikprogrammet
  - design- och produktutveckling
  - informations- och medieteknik
  - teknikvetenskap

På teknikprogrammet kan du välja att läsa ett fjärde år.

Introduktionsprogram på Fyrisskolan

 • programinriktat val, IMV
  - naturvetenskapsprogrammet
  - teknikprogrammet
 • språkintroduktion, IMS 
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Katedralskolan

Öppet hus

 • 24 november 2021 | 17.00–20.00
 • 26 januari 2022 | 17.00–19.00

katedralskolan.uppsala.se

 • barn- och fritidsprogrammet
  - pedagogiskt arbete
  - socialt arbete
 • humanistiska programmet
  - kultur
  - språk
 • international Baccalaureate Diploma Programme
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap

Introduktionsprogram på Katedralskolan

 • programinriktat val, IMV
  - barn- och fritidsprogrammet
 • språkintroduktion, IMS

Lundellska skolan

Öppet hus

 • 30 november 2021 | 17.30–20.30
 • 19 januari 2022 | 18.00–20.30

lundellska.nu

 • ekonomiprogrammet
  - ekonomi
  - juridik
 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
  - naturvetenskap och samhälle
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap (internationell profil)
 • vård- och omsorgsprogrammet
  - högskoleförberedande- och yrkesförberedande profil

Särskild variant musik finns att söka via audition på ovanstående program och inriktningar.

Introduktionsprogram på Lundellska skolan

 • individuellt alternativ, IMA (Resursenheten/AST)
 • programinriktat val, IMV
  - samhällsvetenskapsprogrammet (Resursenheten/AST)
  - vård- och omsorgsprogrammet
 • yrkesintroduktion, IMY
  - vård- och omsorgsprogrammet
 • språkintroduktion, IMS 
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Resursenheten/AST

 • samhällsvetenskapsprogrammet, inriktning beteendevetenskap

Lärlingsutbildningen i Uppsala

Öppet hus

 • 6 oktober 2021 | 17.00–19.00
 • 30 november 2021 via Teams | 17.00–19.00 
 • 3 februari 2022 | 17.00–19.00 

Utbildningen är förlagd på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

larlingsutbildningen.uppsala.se

 • Barn- och fritidsprogrammet
  - pedagogiskt och socialt arbete, NIU och LIU kan sökas på programmet
 • Bygg- och anläggningsprogrammet
  - husbyggnad
  - mark och anläggning
  - måleri
 • Fordons- och transportprogrammet
  - personbil, NIU och LIU kan sökas på programmet
  - transport
 • Handels- och administrationsprogrammet
  - handel och service, NIU och LIU kan sökas på programmet
 • Hantverksprogrammet
  - övriga hantverk (flertalet yrkesutgångar), NIU och LIU kan sökas på programmet
 • Hotell- och turismprogrammet
  - hotell och konferens, NIU och LIU kan sökas på programmet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  - bageri och konditori
  - kök och servering, NIU och LIU kan sökas på programmet
 • VVS- och fastighetsprogrammet
  - fastighet

Introduktionsprogram på Lärlingsutbildningen

 • programinriktat val, IMV
  - barn- och fritidsprogrammet
  - bygg- och anläggningsprogrammet
  - fordons- och transportprogrammet
  - handels- och administrationsprogrammet
  - hantverksprogrammet
  - VVS- och fastighetsprogrammet

Rosendalsgymnasiet

Öppet hus

 • 30 november 2021 | 17.30–20.30
 • 19 januari 2022 | 18.00–20.30

rosendalsgymnasiet.uppsala.se

 • naturvetenskapsprogrammet
  - naturvetenskap
  - naturvetenskap och samhälle
 • samhällsvetenskapsprogrammet
  - beteendevetenskap
  - samhällsvetenskap 

Introduktionsprogram på Rosendalsgymnasiet

 • individuellt alternativ, IMA
 • språkintroduktion, IMS 
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Uppsala estetiska gymnasium

Öppet hus

 • 25 november 2021 | 18.00–20.00
 • 26 januari 2022 | 18.00–20.00

estetiska.uppsala.se

 • estetiska programmet
  - bild och formgivning
  - estetik och media
  - musik

Särskilda varianter
- serieteckning och illustration
- speldesign

Introduktionsprogram på Uppsala estetiska gymnasium 

 • programinriktat val, IMV
  - estetiska programmet
 • individuellt alternativ, IMA mot estetiska ämnen

Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Öppet hus

 • 6 oktober 2021 | 17.00–19.00
 • 30 november 2021 via Teams | 17.00–19.00 
 • 3 februari 2022 | 17.00–19.00 

yrkesgymnasiumekeby.uppsala.se

 • Hotell- och turismprogrammet
 • Restaurang- och livsmedelsprogrammet
  - bageri och konditori
  - kök och servering

Introduktionsprogram på Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

 • programinriktat val, IMV
  - hotell- och turismprogrammet
  - restaurang- och livsmedelsprogrammet
 • yrkesinriktat val, IMY
  - aktivitetsledare fritidshem (IMY mot barn och fritid)
  - kundvärd reception (IMY mot handel och administration)
  - gästvärd (IMY mot hotell och turism)
  - måltidsbiträde/köksbiträde (IMY mot restaurang och livsmedel)
 • IMA (individuellt alternativ)
 • språkintroduktion, IMS
  (Katedralskolan är den mottagande enheten för nyanlända elever.)

Uppsala yrkesgymnasium Jälla

Öppet hus

 • 16 oktober 2021 | 13.00–15.00
 • 3 februari 2022 | 17.00-20.00

yrkesgymnasiumjalla.uppsala.se

 • bygg- och anläggningsprogrammet
  - anläggningsfordon
  - husbyggnad
  - måleri
  - plåtslageri
 • el- och energiprogrammet
  - elteknik
 • fordons- och transportprogrammet
  - karosseri och lackering (lärling från åk 2)
  - lastbil och mobila maskiner (lärling från åk 2)
  - personbil
  - transport
 • naturbruksprogrammet
  - djurvård
  - hästhållning
  - lantbruk
  - skogsbruk
 • VVS- och fastighetsprogrammet
  - VVS

LIU kan sökas på bygg- och anläggningsprogrammet och fordons- och transportprogrammet.

Introduktionsprogram på Uppsala yrkesgymnasium Jälla

 • individuellt alternativ, IMA: (NPF), mot naturbruk
 • programinriktat val, IMV
  - bygg- och anläggningsprogrammet
  - fordons- och transportprogrammet
  - naturbruksprogrammet
  - VVS- och fastighetsprogrammet
 • yrkesintroduktion, IMY
  - bygg- och anläggningsprogrammet
  - fordons- och transportprogrammet

Uppsala GS

Fyrisskolan GS och Uppsala yrkesgymnasium Jälla GS är en del av Uppsala GS.

Öppet hus

 • Fyrisskolan GS: 24 november 2021 | 17.00–20.00
 • Uppsala yrkesymnasium Jälla GS: 24 november 2021 | 17.00–20.00

uppsalags.uppsala.se

 • programmet för administration, handel och varuhantering
 • programmet för estetiska verksamheter
 • programmet för hotell, restaurang och bageri
 • programmet för hälsa, vård och omsorg
 • individuella program
 • programmet för fastighet, anläggning och byggnation
 • programmet för fordonsvård och godshantering 
 • programmet för skog, mark och djur
 • individuella program

 

Hitta gymnasieutbildningar och skolor

uppsala.se/gymnasieutbildningar finns mer information om gymnasieutbildningar och skolor. Där finns även information om hur gymnasievalet går till och mycket annat som är bra att veta inför ditt val till gymnasiet. 

Gymnasievalet

Gymnasievalet är 21 januari–15 februari. Omval kan göras 29 april–15 maj. Slutliga antagningsbeskedet finns att se från 1 juli.