Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Så arbetar vi med: Internationella relationer

Här kan du läsa om hur kommunen arbetar med frågor som rör internationella relationer. Kunskapsutbyte, internationell marknadsföring och bevakning av EU-frågor är några av punkterna i satsningen på goda relationer med omvärlden.

Uppsala är en kommun med många globala länkar. Vikten av att hålla en god relation med omvärlden är stor. Det banar väg för kunskapsinhämtning och idéutbyte – till gagn för kommunens verksamheter och uppsalaborna.

Uppsala kommuns internationella arbete spänner över en mängd olika områden. Ledstjärnan är att det internationella arbetet ska skapa förutsättningar för att kommunen ska kunna erbjuda bättre och mer kostnadseffektiv service till invånarna, och att Uppsala ska ha en långsiktigt hållbar tillväxt och sysselsättning.

Arbetet inriktas bland annat mot:

  • Verksamhetsutveckling – Utbyte av goda exempel, erfarenheter och kunskap med andra kommuner i Europa samt delta i utvecklingsprojekt finansierade av EU.

  • Näringsliv och positionering – Internationell marknadsföring av Uppsala kommun som attraktiv att bo och verka i.

  • Bevakning och påverkan – Bevaka och påverka EU-frågor som berör och påverkar Uppsala kommun, bland annat genom deltagande i den internationella samarbetsorganisationen Eurocities.

Vänorter

Uppsala kommun har vänortsavtal med sju städer. Vänortsutbytet syftar till att etablera partnerskap kring konkreta samarbetsprojekt, där den direkta nyttan för olika verksamheter i de samarbetande städerna är påtaglig.

Uppsala kommuns vänorter

Medlemskap i Eurocities

Sedan 2015 är Uppsala kommun medlem i Eurocities, en organisation med drygt 140 medlemsstäder från ett trettiotal länder i Europa. Eurocities arbetar för att stärka storstädernas ställning i EU.

För Uppsala kommun innebär medlemskapet att förvaltningar och bolag får tillgång till ett stort nätverk att utbyta kunskap och erfarenheter med. Eurocities bevakar också aktivt vad som händer inom EU. Det ger kommunen bra inblick i EU:s arbete och möjlighet att påverka utvecklingen i betydelsefulla frågor. Eurocities kan även hjälpa kommunen att ansöka om EU-pengar för att kunna arbeta med frågor som till exempel buller i innerstaden.

Kontaktperson vänorter

Sami Khalifeh, samordnare för omvärldsarbete
Uppsala kommun, Kommunledningskontoret

 

 

Telefon:
018-727 36 02