Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

 1. I korthet

  Kommunen inför cykelöverfarter för att göra det enklare och säkrare för dig som cyklar att korsa trafikerade vägar. Tidigare fanns bara en typ av korsning där körbanor och cykelbanor möts. Sedan 2014 finns det två typer som alla trafikanter måste känna till: cykelpassage och cykelöverfart.

  Det finns totalt 60 cykelöverfarter i Uppsala tätort. Dessa återfinns framför
  allt längs snabbcykellederna och huvudcykelstråken men införs dessutom längs en del sträckor i huvudcykelnätet. Under 2023 och 2024 bygger vi nya cykelöverfarter längs Hjalmar Brantingsgatan, Torgny Segerstedts allé och Norbyvägen.

  Tänk på att ett gott samspel mellan alla trafikanter alltid är viktigt för säkerheten. Anpassa hastigheten efter trafiksituationen och visa hänsyn mot varandra.

  Cykelöverfarter ökar framkomligheten för cyklister

  Cykelöverfarter leder inte till fler olyckor vare sig vid själva överfarten eller på andra ställen i staden. Istället hjälper cykelöverfarterna till att öka framkomligheten för cyklister. Det är slutsatsen i den rapport som Trafikverket presenterade 2017. Rapporten bygger på observationer och analyser av totalt 81 cykelöverfarter i 8 kommuner. Uppsala kommun har också kommit fram till samma slutsats i en egen utvärdering av våra egna cykelöverfarter under 2018.

 2. Skillnad mellan cykelöverfart och cykelpassage

  Det finns flera skillnader, men en av de främsta är att vid en cykelöverfart ska de fordon som korsar cykelbanan väja för cyklisterna.

  Det finns både bevakade och obevakade cykelpassager. Vid bevakade cykelpassager regleras trafiken av trafiksignaler eller av polis.

  Vid obevakade cykelpassager gäller detta:

  • Fordonsförare på vägen (ofta en bilist) ska anpassa hastigheten, så att det inte uppstår fara för cyklisten som är ute på cykelpassagen.
  • Den som cyklar eller kör moped på cykelbanan ska väja för trafik från en korsande väg.

  Vid cykelöverfarter gäller detta:

  • Fordon som korsar cykelbanan har väjningsplikt mot cyklande och förare av moped klass II som är på, eller på väg ut på cykelöverfarten.
  • Fordon på körbanan får inte köra om strax före eller på en cykelöverfart.
  • Den som cyklar eller kör moped (klass II) och är på väg ut på en cykelöverfart från cykelbanan ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos fordon som närmar sig överfarten.

  På Transportstyrelsens webbplats kan du läsa mer, se en film eller ladda ned en broschyr om skillnader mellan cykelpassager och cykelöverfarter.

 3. Så känner du igen en cykelöverfart

  Cykelöverfarterna får vägmarkering och ett särskilt vägmärke samt att de markeras i rött där cyklister passerar över korsningen. Vid behov byggs det också ett farthinder i körbanan så att de fordon som ska korsa cykelöverfarten inte kör fortare än 30 kilometer i timmen. Cykelöverfarterna får dessutom förbättrad belysning.  

  illustration_cykeloverfart_webb2

   

 4. Kontakt

  Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

  Kontaktcenter i Stadshuset

  Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
  Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

  Telefon:
  Kontaktcenter 018-727 00 00

  E-post:
  stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

  Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
  Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

  Besöksadress:
  Stadshusgatan 2
  Postadress:
  Uppsala kommun
  Stadsbyggnadsförvaltningen
  753 75 Uppsala