Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Delegationsordning

Arbetsordning för kommunfullmäktige

Arbetsordningen beskriver vilka regler och riktlinjer som Uppsala kommunfullmäktige arbetar efter. Arbetsordningen beslutades av Kommunfullmäktige 17 juni 2024.

Sammanfattning

Arbetsordningen innehåller regler och riktlinjer för

 • antalet ledamöter
 • när sammanträde ska hållas
 • presidium
 • vem som ska föra ordet, tills ny ordförande utsetts
 • kallelse
 • närvaroregistrering
 • inkallande av ersättare och deras tjänstgöring
 • föredragningsordning
 • rätt att delta i överläggningarna
 • anmälan av hinder att delta i sammanträde
 • motioner
 • interpellationer
 • frågor
 • särskild debatt
 • talarordning
 • debattregler för ärendedebatt
 • debattregler för interpellationsdebatt
 • regler för frågedebatt
 • propositionsordning
 • förfarande vid omröstningar
 • inspelning
 • sekreterare
 • protokoll
 • expediering av protokoll
 • valberedning.