Läs kallelse, protokoll och handlingar genom att klicka på länken för respektive möte. Länken visas så snart det finns handlingar tillgängliga för mötet.

Möten

LSS-rådet är ett forum för dialog mellan förtroendevalda politiker från omsorgsnämnden och representanter från Funktionsrätt Uppsala kommun. Grundläggande syfte med rådet är att ha ett kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Detta för att få ett brukarperspektiv till nämnden. LSS-rådet arbetar för att öka inflytande och delaktighet för personer som har rätt till stöd och hjälp enligt Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Rådet hanterar konkreta ärenden som rör LSS-gruppens vardag. Det kan till exempel handla om frågor inom daglig verksamhet eller kultur- och fritidsaktiviteter vid bostad med särskild service. LSS-rådet sammanträder fyra gånger per år och protokoll finns att läsa under möten och handlingar på den här sidan.

Styrdokument

  • Föreskrift LSS-rådet

    LSS-rådet har som syfte att föra diskussioner och samverkan i övergripande policyfrågor och för informationsspridning, samt opinionsbildning för personer som ingår i LSS personkretsar. Rådet ska öka delaktighet, tillgänglighet och förbättra kommunens arbete med de funktionsrättsfrågor som berör personer som ingår i LSS.

Se alla styrdokument

Förtroendevalda i LSS-rådet

LSS-rådet har 3 ledamöter och 2 ersättare. Visa alla förtroendevalda

Kontakta LSS-rådet

Isabel Anheller
Strateg

Telefon:
018-726 00 13