Folkhälsorådet har upphört. Folkhälsorådets frågor hanteras numera av kommunstyrelsens utskott för sociala hållbarhetsfrågor (KSAU-S) och jämställdhetsrådet.