Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Uppsala kommun genomför trafikmätningar i kommunen. Den information vi får fram genom mätningarna är en viktig del i vårt arbete med att följa trafikens utveckling. Informationen hjälper oss också att säkerställa att de åtgärder vi genomför ligger i linje med uppsatta mål.

Exempel på användningsområden för informationen 

  • underlag i olika planer, till exempel detaljplaner och planprogram
  • uppföljning och utvärdering av olika trafikrelaterade företeelser
  • före- och eftermätningar av trafiken som en följd av en investering
  • analys av effekter av till exempel införandet av en reglering
  • indata till kommunens trafikmodeller.

Det finns även ett stort externt intresse för kommunens trafikdata.

Ta del av våra trafikmätningar

Du kan ta del av kommunens trafikmätningar (motor-, cykel- och gångtrafik) i Trafikverkets vägtrafikflödeskarta. I kartan visas den senast genomförda mätningen i respektive mätpunkt.

Trafikverkets vägtrafikflödeskarta

Manual - så använder du kartan (PDF, 1 MB)

Förklaring till statistiken i kartan

Medeldygnstrafik: Medelvärdet av de uppmätta trafikflödena för alla dagar under mätperioden.

Vardagsmedeldygnstrafik: Medelvärdet av de uppmätta trafikflödena för alla vardagar under mätperioden.

Helgdygnstrafik: Medelvärdet av de uppmätta trafikflödena för alla helgdagar under mätperioden.

Medelhastighet (km/h): Medelvärde av de uppmätta hastigheterna under hela mätperioden.

50-percentil (km/h): Med 50-percentil avses att 50 procent av fordonen har en hastighet lika med eller lägre än skyltad hastighet.

85-percentil (km/h): Med 85-percentil avses att 85 procent av fordonen har en hastighet lika med eller lägre än skyltad hastighet.

Kontakt

Har du frågor eller vill ha hjälp att få ut rapporter med mer detaljerad trafikdata är du välkommen att kontakta oss på trafikdata@uppsala.se.