Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Engagera dig och påverka

Vi bryr oss om vad du tycker och tänker. Alla ska kunna vara delaktiga när vi utvecklar kommunen och du kan bidra på olika sätt. Du kan bland annat lämna synpunkter inför politiska beslut, utbyta idéer och kunskap i olika frågor och få stöd att förverkliga dina idéer. Tillsammans utvecklar vi Uppsala kommun för att du och kommande generationer ska trivas.

Aktuellt att engagera dig i här och nu

 • Dela dina tankar om framtidens Uppsala

  Uppsala kommun arbetar med att ta fram en ny översiktsplan. Vad är viktigt för att du ska kunna leva ett gott och hållbart liv idag och i framtiden? I enkäten kan du berätta för oss om stadsdelen, tätorten eller bygden där du bor. Vad är bra idag och vad kan bli bättre? Vi behöver ditt svar senast 31 maj 2024.

 • Rösta i EU-valet och folkomröstningen

  Från 22 maj till 9 juni kan du rösta i EU-valet. I Uppsala kommun är det samtidigt en folkomröstning om var bostäder ska planeras i kommunen.

 • Tyck till om Sunnerstaåsens friluftsområde

  Uppsala kommun ska ta fram en utvecklingsplan med fokus på vardagsmotion och folkhälsa. Nu vill vi veta vad du tycker om Sunnerstaåsens friluftsområde.

 • Tyck till om detaljplaner och andra planförslag

  Du som invånare och verksam i Uppsala kommun kan påverka samhällsbebyggelsen genom att delta i samråd och lämna synpunkter på aktuella detaljplaner och andra planförslag.

Ditt engagemang gör skillnad

1 av 3
En person står och tittar in i kameran. Personen ser glad ut.

”Jag har fått se att mina idéer kan bli verklighet. Jag och några andra tonårstjejer var med och utvecklade Musikparken. Vi ville ha nya bänkar och fick vara med och designa dem.”

Jawaher

Deltog i platsutvecklingsprojekt i Gottsunda

Det här händer med ditt engagemang

När du engagerat dig i en dialog som är viktig för dig kan du följa hur den utvecklar sig. Ta del av resultatet av avslutade dialoger och se hur ditt engagemang gjort skillnad.

Fler sätt för dig att påverka

 • Kontakta en politiker

  De förtroendevalda politikerna i kommunen representerar dig som invånare. Har du en synpunkt du vill framföra eller fråga som du vill ställa? Här hittar du politikernas kontaktuppgifter.

 • Lämna synpunkter på kommunens service och tjänster

  Synpunkter är värdefulla för oss och bidrar till att utveckla och förbättra kommunens verksamheter och tjänster. När du hör av dig med beröm, klagomål och förslag får vi information om vad vi gör bra och vad vi skulle kunna göra bättre.

 • Anmäl mutor, jäv och tjänstefel via visselblåsarfunktion

  Via kommunens visselblåsarfunktion kan du anmäla misstanke om att en verksamhet inte sköts på rätt sätt. Det kan handla om exempelvis korruption, missbruk av ställning, bedrägeri, ekonomisk brottslighet, allvarligt tjänstefel eller miljöbrott.

 • Gör en felanmälan

  Du kan göra en felanmälan om du upptäcker att någonting är fel eller trasigt inom kommunens ansvarsområde. Det kan handla om både utomhus- och inomhusmiljö.

Tillsammans gör vi Uppsala bättre

 • Så arbetar kommunen med delaktighet

  Uppsala kommun arbetar på olika sätt för att ta vara på dina åsikter och erfarenheter när kommunen utvecklas. Inför politiska beslut samarbetar till exempel kommunens förtroendevalda med representanter för Uppsalaborna i olika rådgivande organ. Även andra initiativ lanseras löpande för att skapa förutsättningar för dig att engagera dig och bidra till utvecklingen av kommunen. Några ämnesområden som är i fokus är full delaktighet för personer med funktionsnedsättning, företagsdialog och stadsplanering.