Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Kungörelser

Underrättelse om antagande Detaljplan för kvarteret Ubbo

Underrättelse om antagande av detaljplan

enligt 5 kap. §§ 29, 30 och 35-37 plan- och bygglagen

Detaljplan för Kvarteret Ubbo, KSN 2024-00566 (PBN 2015-003138)

Kommunfullmäktige har antagit detaljplanen vid sitt sammanträde 27 maj 2024.

Beslutet har tillkännagivits genom att kommunfullmäktiges justerade protokoll har anslagits på kommunens digitala anslagstavla 6 juni 2024.

Antagandehandlingarna finns tillgängliga på www.uppsala.se/ubbo under rubriken antagande. Här finns också protokollsutdraget med beslutet och upplysningar om vad den som vill överklaga beslutet måste göra. Senaste dag för att överklaga är 27 juni 2024.

Beslutet får laga kraft tidigast tre veckor efter att protokollet har tillkännagivits.

Kommunfullmäktige