Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan

Luthagen 50:1, Götgatan 17

Tidsbegränsat lov för fasadändring på skola t.o.m 2021-01-01.
Avvikelsen avser viss byggnation på mark som inte får bebyggas
(Dnr 2020-002084).

Åtgärd utom detaljplanerat område

Vänge-Täby 1:1, Gamla Salavägen 76

Tidsbegränsat lov för panncentral och sophus t.o.m. 2024-12-31
(Dnr 2020-002159).

Vaksala-lunda 1:7 

Förhandsbesked, lokaliseringsprövning för ett enbostadshus
(Dnr. 2020-001490).

Marielund 3:1, Funbo-Åby 9:5 

Förhandsbesked, lokaliseringsprövning för transformatorstation
(Dnr. 2018-002967).

 

Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende kan lämna synpunkter på åtgärden.

Synpunkter lämnas skriftligt senast 31 juli 2020 till Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, Stationsgatan 12 Uppsala. 
Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se