Kakor (cookies)

Vi använder kakor (cookies) för att uppsala.se ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att fortsätta ditt besök godkänner du att vi använder kakor. Läs mer om hur vi använder kakor på uppsala.se
Kungörelser

Ansökan om bygglov och förhandsbesked

Åtgärd inom detaljplanerat område som avviker från detaljplan


Gränby 11:3, Gränby 11:29, Sydost om Relitahallen vid Gränby
sportfält

Tidsbegränsat marklov för grundläggning av skolmoduler och
tidsbegränsat lov för stödmurar fr.o.m 2020-08-01 t.o.m. 2030-07-31.
Avvikelsen avser markanvändning
(Dnr.2020-002154).


Kvarngärdet 4:3, Kantorsgatan

Bygglov för tillbyggnad, inredande av ytterligare bostäder och
fasadändring på flerbostadshus samt nybyggnad av miljöhus.
Avvikelsen avser byggnation delvis på mark som endast får bebyggas
med mindre komplementbyggnader
(Dnr. 2020-001122).


Kåbo 1:18, Östra Rosendal

Marklov för schaktning och fyllning.
Avvikelsen avser gatunivåer
(Dnr 2020-001429).


Luthagen 50:1, Götgatan 17 

Bygglov för tillbyggnad av skola.
Avvikelsen avser viss byggnation på mark som får bebyggas med
mindre komplementbyggnader
(Dnr. 2020-001387).


Vaksala-lunda 1:16, Vaksala-lunda 1:18, Brattbacksvägen 127

Förlängning av tidsbegränsat lov för förskolemoduler, förråd, sophus,
pelletscentral fr.o.m. 2020-10-01 t.o.m 2025-09-30.
Avvikelsen avser markanvändning
(Dnr. 2020-001603).

 


Berörda sakägare, bostadsrättsinnehavare, hyresgäster och boende
kan lämna synpunkter på åtgärden.
Synpunkter lämnas skriftligt senast 24 juli 2020 till Uppsala
kommun, stadsbyggnadsförvaltningen, 753 75 Uppsala. Handlingar
finns på Uppsala kommun, stadsbyggnadsförvaltningen,
Stationsgatan 12 Uppsala.
Du som vill ha mer information är välkommen att kontakta
bygglovsinformationen via e-postadress bygglovsinfo@uppsala.se