Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Dialog om handlingsplan för mobilitet och trafik

Handlingsplanen för mobilitet och trafik är en beskrivning för hur vi ska arbeta med hållbart resande, cykel, trafiksäkerhet och tillgänglighet bland annat. Planen gäller från det datum den beslutas fram till 2030.

Handlingsplanen ska fungera som en riktlinje för förvaltningarna. Den är främst tänkt att läsas av personer som arbetar med samhällsplaneringsfrågor, men också de som engagerar sig i dem. Planen är ett dokument som ligger direkt under program för mobilitet och trafik.

 

Varför vi har en medborgardialog

Handlingsplanen tillgängliggörs på detta sätt för att samla in synpunkter och perspektiv från allmänheten. Privatpersoner, organisationer och företag har möjlighet att ta del av och lämna in synpunkter på förslaget. Detta före det behandlas i gatu- och samhällsmiljönämnden och kommunstyrelsen. Synpunkter som kommer in kan påverka handlingsplanen samt arbetet med åtgärdsplaner och investeringsplanering.

Denna dialog pågår mellan 8 mars–30 april 2021. Handlingsplanen planeras att antas under hösten 2021.

Handlingsplanen ska

  • konkretisera de tillståndsmål som finns i programmet
  • sätta upp mål för färdmedelsandelar
  • peka ut åtgärder som bidrar till att de långsiktiga målen kan uppnås.

Åtgärderna i handlingsplanen är riktningsgivande. De behöver brytas ner till mer konkreta aktiviteter i andra dokument.

Styrdokumentens sammanhang