Kakor (cookies)

Kakor på uppsala.se

Vi använder nödvändiga kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera.

Vi skulle vilja sätta lite fler kakor för olika funktioner som hjälper dig som användare.
Vi vill också sätta kakor för statistik så vi kan analysera och förbättra webbplatsen.
Du kan när du vill ändra dina inställningar.

Ansökan om dispens från trafikföreskrifter

Här kan du ansöka om dispens från trafikföreskrifter gällande färd och uppställning av fordon på gator och platser där fordon normalt inte får föras eller ställas upp.

Dispens kan endast ges om det finns särskilda skäl. Detta kan vara något som har en avsevärd inverkan på just er verksamhet eller att verksamheten inte kan göras utan en särskild dispens.

Exempel på vad som inte är särskilda skäl kan vara att en färdväg förkortas och att detta motiveras utifrån tid eller av hänsyn till miljön. Sådana skäl är allmänna och inte grund för dispens.

Gäller din ansökan enbart dispens från parkeringsregler bör du ansöka om nyttoparkeringstillstånd, läs mer och ansök här.

Om ansökan gäller en eller flera transporter vars längd, bredd eller vikt överstiger de villkor som anges i trafikförordningen ska inte detta formulär användas. Dispensansökan för de transporterna skickas in med en blankett utformad av Trafikverket, den blanketten och mer information finns här

Sökande

Jag/vi godtar att Uppsala kommun delger, meddelar och kommunicerar information och handlingar via e-post (obligatoriskt)
Ny ansökan eller förnyelse (obligatoriskt)

Fordon

Vill du registrera fler fordon? Max 20 stycken
Ytterligare information
Vill du registrera ett 3:e fordon?
Ytterligare information
Vill du registrera ett 4:e fordon?
Ytterligare information
Vill du registrera ett 5:e fordon?
Ytterligare information
Vill du registrera ett 6:e fordon?
Ytterligare information
Vill du registrera ett 7:e fordon?
Ytterligare information
Vill du registrera ett 8:e fordon?
Ytterligare information
Vill du registrera ett 9:e fordon?
Ytterligare information
Vill du registrera ett 10:e fordon?
Ytterligare information
Vill du registrera ett 11:e fordon?
Ytterligare information
Vill du registrera ett 12:e fordon?
Ytterligare information
Vill du registrera ett 13:e fordon?
Ytterligare information
Vill du registrera ett 14:e fordon?
Ytterligare information
Vill du registrera ett 15:e fordon?
Ytterligare information
Vill du registrera ett 16:e fordon?
Ytterligare information
Vill du registrera ett 17:e fordon?
Ytterligare information
Vill du registrera ett 18:e fordon?
Ytterligare information
Vill du registrera ett 19:e fordon?
Ytterligare information
Vill du registrera ett 20:e och sista fordon?
Ytterligare information

Önskad giltighetstid

Omfattning och skäl

Du kan registrera max 10 sträckor och skäl.

Vill du registrera en till sträcka och skäl?
Ytterligare information
Vill du registrera en till sträcka/skäl?
Ytterligare information
Vill du registrera en till sträcka/skäl?
Ytterligare information
Vill du registrera en till sträcka/skäl?
Ytterligare information
Vill du registrera en till sträcka/skäl?
Ytterligare information
Vill du registrera en till sträcka/skäl?
Ytterligare information
Vill du registrera en till sträcka/skäl?
Ytterligare information
Vill du registrera en till sträcka/skäl?
Ytterligare information
Vill du skapa en sista sträcka/skäl?
Ytterligare information

Hantering av personuppgifter

Vi behandlar dina personuppgifter för att hantera synpunkter på detaljplanen och föra statistik. Det gör vi utifrån de rättsliga grunderna myndighetsutövning och allmänt intresse. Plan och byggnadsnämnden är personuppgiftsansvarig för behandlingen av dina personuppgifter. Kontakta gatu- och samhällsmiljönämnden.

Uppgifter som skickas in till kommunen blir i regel allmänna handlingar och kan komma att lämnas ut till den som begär det. Uppgifterna kommer att lagras som allmänna handlingar i enlighet med arkivlag (1990:782).

Om du har frågor om behandlingen eller vill utöva dina rättigheter kan du kontakta vårt dataskyddsombud JP Infonet AB. För klagomål på vår personuppgiftshantering har du även rätt att vända dig till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY).

Läs mer om dina rättigheter och om hur Uppsala kommun behandlar personuppgifter.

Formuläret kunde inte skickas. Försök igen om en liten stund.

Kontakta stadsbyggnadsförvaltningen

Kontaktcenter i Stadshuset

Uppsala kommuns Kontaktcenter hjälper dig att hitta svar på allmänna frågor eller komma i kontakt med en handläggare på stadsbyggnadsförvaltningen. 
Se öppettider och få mer information om Kontaktcenter

Telefon:
Kontaktcenter 018-727 00 00

E-post:
stadsbyggnadsforvaltningen@uppsala.se

Vill du rapportera fel eller lämna synpunkter ska du göra det via kommunens felanmälan.
Rapportera fel eller lämna synpunkter via kommunens felanmälan

Besöksadress:
Stadshusgatan 2
Postadress:
Uppsala kommun
Stadsbyggnadsförvaltningen
753 75 Uppsala